Vodné a stočné se na území sdružení dlouhodobě účtuje formou dvousložkové ceny. Odběratelé tedy platí kromě ceny za celkové množství odebrané a odkanalizované vody i paušální roční poplatek, stanovený podle velikosti fakturačního vodoměru. Tento způsob účtování ceny vody umožňuje spravedlivěji rozložit náklady mezi obyvatele, tak aby nemuseli odběratelé s běžnou spotřebou doplácet na ty, kteří spotřebovávají jen minimálně a nezaplatí ani náklady na provoz přípojky.

„Aby mohli obyvatelé porovnat naši cenu s ostatními regiony, kde nemají dvousložkové vodné a stočné, uvádíme pro srovnání přepočet na průměrnou neboli jednosložkovou cenu za kubík vody. Tato cena je však pouze orientační, velká část obyvatel s běžnou spotřebou platí v průměru za kubík vody ještě méně. V roce 2019 se naše průměrná cena bez DPH zvýší o 4,5 procenta na 71,69 Kč. Jakmile však dojde k ohlášenému snížení DPH u vodného a stočného z 15 na 10 procent, vrátí se konečná cena vody s DPH pro odběratele na stejnou úroveň jako v roce 2018. V každém případě ale zůstane stále pod úrovní průměrné ceny v České republice,“ uvedl předseda VSOZČ Josef Hora.

Podle Antonína Jágla, ředitele Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které majetek VSOZČ provozují, se i přes maximální úspory nelze pro příští rok zvýšení ceny bez DPH vyhnout. „V roce 2019 musíme počítat s inflačním nárůstem téměř všech nákladů, z toho náklady na energie a pohonné hmoty porostou vysoko nad úrovní inflace. Samostatnou kapitolou je pak oblast mzdových nákladů. Tlak na zvyšování mezd je obrovský napříč všemi profesemi, a pokud si chceme zaměstnance vůbec udržet, musíme se tomu přizpůsobit,“ konstatoval Jágl.

Poznamenal, že v roce 2019 je nutné počítat i s nezbytným navýšením zdrojů na investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury členských obcí sdružení.

VSOZČ sdružuje 98 měst a obcí z Karlovarska, Tachovska, Sokolovska, Chomutovska a Rakovnicka. Působí na území o rozloze 3 000 kilometrů čtverečních se zhruba 188 000 obyvateli, které zasahuje do čtyř krajů. A to Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského.

Zda se bude měnit cena vody přímo v Sokolově, zatím ještě není jasné. Uvedla to pro Deník Iveta Kardianová ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. „Cenu budeme stanovovat až 14. prosince,“ uvedla.

V Chebu společnost Chevak zdraží vodné a stočné v příštím roce o necelé tři koruny oproti letošnímu roku. Například obyvatelé města Chebu tak v roce 2019 zaplatí 80 korun za metr čtvereční bez DPH, s daní pak tato částka činí 92 korun. V letošním roce přitom cena vodného a stočného vyšla na 77,50 bez DPH a s daní to dělá 89,13 korun.