Společně s pracovníky odboru životního prostředí karlovarského magistrátu se do akce zapojují Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a dobrovolní ochránci přírody. „Zaměří se na ranní a večerní ruční sběr žab v blízkosti komunikace u jezírka Malé Versailles, které je jejich tradičním cílem,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Velké jarní putování podnikají žáby z důvodu rozmnožování, protože to může proběhnout pouze ve vodním prostředí.

V cestě jim stojí řada překážek, přičemž jednou z nejvíce nebezpečných jsou jízdní komunikace.

„Jednou z nich je silnice u jezírka Malé Versailles. Místní komunikace byla v minulosti při jarním tahu žab v nočních hodinách uzavírána a žáby byly v ranních a večerních hodinách sbírány. V posledních letech dochází v této lokalitě ke zřetelnému úbytku migrujících žab,“ poznamenala Kyselá.

Důvody nejsou zcela zřejmé, ale jedním z nich může být oprava rybníčků v navazujících lesích. Komunikace se již neuzavírá a dobrovolníci pouze provádějí ranní a večerní sběr žab.

Ilustrační foto
Silničáři mají nového šéfa. Na řadě je teď nemocnice

V minulosti se podobná opatření prováděla také v okolí vodní nádrže Krach. V uplynulých letech bylo nutno k omezení úhynu žab (v našich podmínkách se jedná především o ropuchu obecnou a skokana hnědého) instalovat podél komunikace mezi Olšovými Vraty a Kolovou zábranu a informativní dopravní značení. Před několika lety vybudoval místní zemědělec v prostoru nad Olšovými Vraty novou vodní nádrž. Tu začaly žáby postupně využívat jako místo pro své rozmnožování, čímž odpadl důvod jejich migrace přes jízdní komunikaci do vodní nádrže Krach. Proto v současné době není potřeba zábrany u silnice instalovat.