„Z místa se následně odvezl odpad a nyní začneme se stavbou středového pilíře,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro úsek Karlovy Vary Lukáš Hnízdil.

Termín zprůjezdnění mostu, který je nastavený na konec listopadu letošního roku, tak podle Hnízdila platí. „Problémy nějaké jsou, řeší se ale za pochodu, takže nehrozí zpoždění. Nejde o žádné velké komplikace,“ upřesnil ředitel.

Vše se podle něho musí řešit pružně. To platí i o projektové dokumentaci na stavbu mostu, který by měl stát 66 milionů korun. „Projekt zpracovává zhotovitel souběžně se stavbou. Vždy se udělá jedna část a pak další paralelně se stavbou, což realizaci dost urychlí,“ vysvětlil Hnízdil.

Dodal, že právě rychlost byla druhým nejdůležitějším kritériem ve výběrovém řízení při hodnocení nabídek na zhotovitele. Nejdůležitějším kritériem byla cena. Třetím hodnotícím kritériem pak byla záruční doba.

Zatímco absence doubského mostu, který není v provozu už rok, komplikuje život řidičům, vodáci jsou na tom podstatně lépe. Most se totiž nachází na velmi oblíbeném úseku řeky Ohře. „Lokalitu jsme pro ně neuzavřeli. V dostatečném předstihu jsou vodáci značkami informováni, kudy mají úsek mostu objet,“ konstatoval Hnízdil.