V březnu letošního roku tak vznikla občanská iniciativa, která ve spolupráci s vlastníkem objektu, kterým je Římskokatolická církev, začala o kostel a jeho okolí aktivně pečovat. Díky aktivistům a dosavadním příspěvkům veřejnosti se památka v roce 2018 dočká obnovy hřbitovní zdi, která je stejně jako kostel kulturní památkou. Pokračovat se bude také revitalizací starého německého hřbitova nebo zchátralé márnice.

Myšlenka na záchranu kostela vznikla v hlavě přílezského rodáka Václava Lupínka, který objekt několik let monitoroval v rámci tvorby internetové topografie přírody a památek Karlovarska s názvem Přírodakarlovarska.cz.

„Kromě pravidelných brigád a setkávání aktivisté vyhlásili veřejnou sbírku, jejíž součástí je nejenom transparentní účet, ale také další aktivity, které spolek chystá na další rok. Pro následující rok 2018 chystáme především velký benefiční koncert a postupné otevření kostela veřejnosti v rámci výstav, workshopů, církevních a kulturních akcí,“ vylíčil Lupínek své další plány na využití kostela.

Ilustrační foto
Ten, kdo tě miloval. Filmaři řeší s Vandou Kalinovou temná tajemství

První písemná zmínka o kostelu pochází ze dne 17. září 1354, kdy toužimský probošt nahradil faráře Nicolause farářem Henricusem. Vznik kostela je v odborné literatuře uváděn do 2. poloviny 13. století, což kostel řadí na přední příčky v pomyslném žebříčku stáří kostelů na Karlovarsku.

„Sdružení Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Alter meles, které práce na kostele společně s vlastníkem objektu koordinuje, v současné době analyzuje výsledky dendrochronologického výzkumu, který v rámci záchrany kostela financuje, a výsledky by tak měly odhalit přesné stáří kostela, dataci přestaveb střešní konstrukce a dostavby ostatních částí kostela, včetně dnes již neexistujícího sanktusníku (věžičky) na střeše kostela, který byl při akci Z v 80. letech 20. století odstraněn,“ dodal Lupínek s tím, že v roce 1972 bylo rozhodnuto o demolici kostela, která byla zastavena na poslední chvíli.
„Ještě dnes jsou na stěnách po celém kostele patrné návrty do zdí pro umístění střelných náloží. Do havarijního stavu se kostel dostal poté v roce 2005, kdy šindelová střecha opravená v 80. letech 20. století byla na hranici životnosti. Dnes má kostel téměř novou střechu,“ doplnil.

Přispět na obnovu kostela a hřbitova lze na transparentní účet č. 2301230992/2010, nebo nákupy v e-shopech prostřednictvím internetového portálu givt.cz.

Více informací o aktivitě a o veřejné sbírce zájemci naleznou na facebookové stránce „Záchrana kostela sv. Bartoloměje v Přílezech – Pröles“ a na internetové stránce prirodakarlovarska.cz.

Varský sbor zpíval dárcům krve
Varský sbor zpíval dárcům krve