„Největší výhodou nové stanice je, že máme konečně garáž. Další výhodou je, že máme všude blízko,“ uvedla vedoucí záchranky Věra Vaňková. Ozvalo se i několik hlasů, které řešily, jak to bude s úrazy na horách, když se záchranka přestěhovala z Jáchymova zpět do Ostrova. „Na horách máte na každé sjezdovce horskou službu,“ dodala Vaňková na vysvětlenou, že právě horská služba má na starosti úrazy na horách.

„Krajská záchranka má v současnosti po celém regionu 13 výjezdových základen. Oproti provizoriu v Jáchymově budou mít v ostrovské základně záchranáři příjemné podmínky pro svou práci a kromě jiného i garážovaná auta, což jim podstatně usnadní nakládání materiálu a potřebného vybavení. Navíc strategicky je to výhodná poloha jak pro výjezdy do Krušných hor, tak do obcí v okolí Ostrova,“ uvedl krajský radní Jan Bureš.

Vzniku nových prostor napomohlo i vedení města Ostrov, které na své náklady vystavělo potřebnou infrastrukturu. „Vybudovali jsme inženýrské sítě, splaškovou kanalizaci a retenční nádrž, která byla podmínkou Povodí Ohře. Dále se dělala sanace území, kde je parkoviště a příjezdová cesta,“ vyjmenoval část prací vedoucí odboru financí Jiří Šuster. Tyto práce přišly město na 10 milionů korun. Do budoucna město plánuje, že k záchranářům přibudou ještě budovy městské policie, dobrovolných a profesionálních hasičů. Ti všichni se pak už jen připojí na nově vzniklou infrastrukturu.