Až v dubnu krajští radní rozhodnou, jak a zda bude potrestán ředitel Územní záchranné služby Karlovarského kraje Ivo Tukinski. Veřejnosprávní kontrola této organizace už v loňském roce zjistila závažné nedostatky, například luxusně placené přesčasy, zvláštní rozvržení pracovní doby, třeba i na 72 hodin v kuse, a řadu dalších pochybení, včetně porušování zákonů.

Výsledky této kontroly byly projednány radou kraje už v loňském roce a ředitel záchranky Ivo Tukinski obdržel od vedení kraje příkaz zjištěné závady odstranit. Zda to udělal, to prověřovala další kontrola. Její výsledky má radní pro zdravotnictví Václav Larva už k dispozici, ovšem rozpracované návrhy na nápravu zjištěných nedostatků předloží krajským radním až 30. dubna.

Hejtman Josef Novotný zdůraznil, že odvolání ředitele záchranky je jedna z možností, jak situaci vyřešit. První trest už krajští radní řediteli Tukinskému udělili. Do uzavření celého případu zůstává bez odměn.

Podle radního Larvy je situace závažná. „Jde o záchranný systém, u něhož každý zbrklý krok může mít za následek jeho zhroucení. Odměny lékařům záchranky navíc kraj nepovažuje za nadstandardní, „Odpovídají množství odpracovaných hodin a nasazení lékařů, kterých má záchranná služba dlouhodobě nedostatek. Podobně je tomu i v jiných krajích,“ uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Záchranka má navíc zásadní nedostatek lékařů. „Víme, že porušujeme zákoník práce, ale jenom tak můžeme zajistit fungování záchranky. Máme devět výjezdových pracovišť a potřebovali bychom 45 lékařů. Máme jich jen osmnáct. Nejsme na vině my, ale stát,“ uvedl k nedostatkům zjištěným na záchrance mluvčí Lukáš Hutta. Podle radního Larvy je ale obtížné lékaře sehnat.

„Problémů u záchranky je hodně. Nyní řešíme navýšení platů lékařů zdravotní služby a přípravu stavby nového sídla záchranky,“ vysvětlil Larva. Jenom přidání peněz lékařům záchranky o pět až osm tisíc korun, na něž mají nárok stejně jako lékaři nemocnice, zkomplikuje kraji už tak napjatý rozpočet. „Částku, kterou budeme muset vydat, odhadujeme přibližně na dva miliony korun,“ vysvětlil Larva. Vedení kraje proto bude jednat o platech záchranářů se zdravotní sekcí Asociace krajů.

„Doktoři nemusejí mít obavy, že by o toto navýšení mezd přišli,“ zdůraznil hejtman Novotný.