V rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se v kraji do tři měsíce trvající sběrové kampaně zapojilo 36 škol. Nejvíce baterií v přepočtu na žáka vytřídili v ZŠ a MŠ Útvina na Karlovarsku, a to 20,5 kg.

Vedle samotného sběru baterií se děti ve školách učí, proč je důležité baterie třídit a recyklovat a jak tím chrání životní prostředí.

V České republice se do sběrové kampaně od poloviny srpna do poloviny listopadu loňského roku zapojilo 1 042 škol a společně k recyklaci předaly téměř 60 tunu baterií. Za sběr baterií dostávají školy od Recyklohraní body na školní konta. Za ně si pak mohou v katalogu vybrat odměny, nejčastěji v podobě knížek, školních potřeb, sportovních potřeb a hraček.

„V Recyklohraní je zapojených už téměř 3 700 škol z celé republiky. Žáci a studenti se prostřednictvím tohoto projektu aktivně a hravě vzdělávají v tom, proč je důležité třídit a recyklovat baterie a elektrospotřebiče.,“ uvedl Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT. Ta je spoluvyhlašovatelem sběrové kampaně a v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií.

V duchu hesla Baterie do koše nepatří vytváří v zapojených školách aktuálně nádoby na třídění baterií – takzvané Baterkožrouty. Děti zapojují svou kreativitu a fantazii. Hotové sběrné nádobky mohou využít ve škole, ale mohou si je odnést také domů a zapojit do sběru své rodiče. „Základní princip Recyklohraní je právě v propojení osvěty, dětské hravosti a praktické zkušenosti s tříděním. Může nás těšit, že i díky tomuto konceptu v současné době každá desátá baterka předaná v České republice na recyklaci pochází ze sběrných míst ve školách,“ dodala Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní.

Žáci a studenti plní podobné vzdělávací a kreativní úkoly v průběhu celého školního roku. Recyklohraní také oceňuje pedagogy, kteří umí pro ekologii nadchnout své žáky. I v letošním školním roce je pro 40 nejaktivnějších připraven certifikát Ekoučitel roku.

Ilustrační foto
Lékařů už přibývá. Pomohly v tom náborové příspěvky