Akce je pořádána každoročně. Vyhlašovatelem je ministerstvo školství, Ministerstvo dopravy, Policie České republiky, Český červený kříž, Ústřední automotoklub České republiky a Autoklub.

Na začátku soutěžící museli odříkat slib, kterým se zavázali, že budou soutěžit čestně a poctivě. Slib ale museli dát i rozhodčí, že budou kromě jiného usilovat o spravedlivé hodnocení výkonů všech soutěžících. „Považujeme tuto akci za nadstavbu dopravní výchovy. Žáci si tak alespoň zdokonalí znalosti z oblasti silničních pravidel a znalosti první pomoci," řekl republikový koordinátor Besipu Milan Vaníček.

Soutěž se rozdělila do pěti disciplín. Jednou z prvních byla jízda po dopravním hřišti, dále následovaly testy z pravidel silničního provozu, zdravověda, práce s mapou a zručnost.

„Co se týká mapy, děti využívaly hlavní silnice a stezky pro cyklisty. Trasy, které navrhly, byly nejrychlejší a nejbezpečnější. Problémem pro ně ale je chůze. Ve spěchu nerespektují vyznačené zákazy," uvedl karlovarský policejní mluvčí Pavel Valenta.

Každý člen družstva, včetně pedagogického doprovodu, který se umístí na prvních třech místech, obdrží věcnou cenu. „Jak v první, tak i ve druhé kategorii zvítězila základní škola Truhlářská," řekla policistka z preventivně-informačního oddělení Karlovy Vary Zdeňka Papežová.

„Vítězové obou kategorií postupují do celostátního finále. Koná se 19. až 21. června v Kadani. Vítěz celostátního finále bude reprezentovat Českou republiku v evropském finále, které se bude konat v září v Polsku," doplnil Vaníček.