Pro řadu z nich to byla zkušenost zcela nová. Někteří ale pomáhali již několikátý rok a objevili se dokonce i tací, kteří, ač již dávno nejsou žáky ZŠ jazyků, pomáhají na této akci od roku 2016.

Nováčky si vzali většinou na starosti jejich starší spolužáci, aby jim pomohli s plněním různých úkolů spojených s organizací závodu. Všichni si navzájem pomáhali, a pokud mezi nimi byla kdy nějaká „rivalita“ ve školním prostředí, při společné práci, jako mávnutím kouzelného proutku, zmizela. 

9. ročník Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary.
NAJDETE SE? V lázních triumfovali Pavlišta a Pastorová

Pro žáky je to výborná škola, kdy se naučí zodpovědnosti a týmové spolupráci, kterou nemají šanci vyzkoušet si v praxi, mimo školní lavice. Práce dobrovolníka je může mnohému naučit a přináší řadu zajímavých a nevšedních zážitků.

Všem proto patří veliké poděkování, protože svoji práci odvedli téměř jako profesionálové, a pokud se vyskytl nějaký problém, dokázali ho vždy vyřešit. 

Dagmar Svobodová