Pro děti je připraven online kvíz, díky kterému se dozvědí důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií. Na úspěšné řešitele navíc čekají zajímavé ceny od partnerů projektu.

„Kvíz je pro děti připraven hravou formou, díky čemuž se učí osvojovat si bezpečné chování v prostoru internetu. Žáci se do kvízu zapojují rádi, jelikož mají možnost vyhrát pěkné ceny,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis. Výhodou soutěže je, že se do ní mohou děti zapojit samy doma i s vyučujícím a spolužáky ve škole. Více na www.kpbi.cz