Letošní rok se nese v duchu oslav sedmistého výročí narození panovníka Karla IV. Také žáci Základní školy Truhlářská a Základní školy z Nejdku náměstí toto významné jubileum oslavili. Ovšem po svém. Soutěžní klání prověřilo jejich znalosti a vědomosti, ti nejlepší postupně prošli třídním, ročníkovým a školním kolem, až se dostali do souboje obou škol. Vítězi byli všichni.

„V letošním roce 700. výročí narození Karla IV. přispějí i žáci a pedagogové ZŠ Truhlářská do bohaté palety oslav a akcí připomínajících nesmazatelnou stopu tohoto panovníka," představuje vědomostní soutěž nejdecká pedagožka Eva Nováková, „Karlovy Vary nesou jeho jméno a je tedy přirozené, že naši žáci o něm chtějí vědět co nejvíce. Od září získávali pomocí různých kulturních a výukových akcí poznatky o životě a díle Karla IV. a o jeho době. Ty nyní mohli zúročit při společné soutěži Na kus řeči s Otcem vlasti."

Na obou školách proběhla třídní kola pro všechny děti, poté kola ročníková, kam postoupilo pět nejbystřejších žáků. Po absolvování kol školních se ve finálovém souboji utkalo celkem dvanáct dětí.

„Finále mělo podobu AZ kvízu, družstva byla smíšená, tedy tři Nejdečáci se třemi Staroroláky a jejich výkony hodnotila tříčlenná porota. Otázky do jednotlivých kol tvořily kolektivy učitelů z obou škol," doplnila pedagožka Jana Fibrichová ze ZŠ Truhlářská.

V jednotlivých kolech získali žáci sladké odměny, krásné diplomy a vítězové obdrželi knihu. Na absolutní vítěze čekala odměna v podobě památečních postříbřených cihliček s dobovým portrétem Karla IV., které vydala Národní Pokladnice u příležitosti tohoto výročí. „Součástí ocenění těch nejlepších jsou také vstupy na hrad Karlštejn a do kaple svatého Kříže. Výletu se budou moci zúčastnit také ostatní soutěžící, pokud budou mít zájem," dokončila Nováková.

O celou soutěž se staraly Daniela Doubravová a Jana Fibrichová, které i moderovaly závěrečné kolo. Do poroty usedly učitelky Světlana Ševčíková a Eva Nováková a místostarosta Nejdku Jan Toth.