Jaro pomalu přichází a s ním se začíná probouzet také příroda. Včera ve večerních hodinách začala každoroční jarní migrace žab v Karlových Varech. Cílem žabí cesty je nejbližší rybník či vodní nádrž. Právě vodu totiž potřebují tito živočichové pro vyvedení svého potomstva.

„I v Karlových Varech si našli tito obojživelníci místo, kde se každý rok páří. Jedná se o lokalitu kolem jezírka Malé Versailles. Doba této migrace je proměnlivá a velmi záleží na průběhu počasí, není proto možné určit její přesné trvání. Žábám však nejvíce vyhovují teplé a vlhké noci,“ informovala Michaela Kousalová, mluvčí karlovarského magistrátu.

„Žabí cestování však může být pro ně samotné nebezpečné. Cesta k jezírku Malé Versailles vede přes silnici, a proto žádáme veřejnost a především řidiče o větší ohleduplnost. Pokud to bude nutné, bude během několika následujících dubnových dní v Křižíkově ulici uzavřen provoz pro automobily, a to vždy v době od 20 do 6 hodin ráno. Provoz autobusů MHD nebude dotčen. Místo bude označeno informativní značkou POZOR ŽÁBY,“ doplnila Kousalová.

Podle ní je dalším místem, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti, je lokalita „U Krachu“. Zde se nemusejí řidiči obávat žádného dopravní omezení, pouze zde budou umístěny informativní dopravní značky s dodatkovou tabulkou POZOR ŽÁBY.

Žábám je tu zamezován přístup na komunikaci fólií nataženou podél silnice, ta ovšem není stoprocentní zábranou.

„Na ochraně žab při jejich jarním tahu spolupracují Magistrát města Karlovy Vary, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Slavkovský les a dále dobrovolní ochránci přírody. Tito ochránci se střídají v hlídkách a žáby přenášejí do bezpečí,“ informovala mluvčí.

Každoročně migrují v Karlových Varech stovky žab, stejně tak tomu bylo i v loňském roce, loni začala migrace žab 5. dubna. „Během včerejšího večera přenesli dobrovolníci v Křižíkově ulici cca 80 žab. Jelikož „přenos“ neprobíhal celou noc, je počet migrujících žab jistě daleko vyšší,“ uzavřela Michaela Kousalová.

Příčiny snižování počtu přenesených žab

Lokalita Na Krachu – ve vzdálenosti několika set metrů od vodní nádrže Krach (směrem k Olšovým Vratům) byla v minulých letech vybudována nová vodní nádrž. Ta je pro obojživelníky v dané lokalitě bližší, takže se postupně stává cílem jejich cesty v rámci rozmnožovacího cyklu. Nicméně samozřejmě je to proces postupný a mnohaletý.

Lokalita Křižíkova – v dosahu migrační vzdálenosti obojživelníků bylo opraveno několik rybníčků. Stejně tak jako v případě lokality Na Krachu se část žab zaměřuje na tyto nové lokality.