Počátkem dubna budou úklidové práce rozšířeny o účinnější blokové čištění, které bude s výjimkou festivalového týdne v červenci probíhat nepřetržitě do poloviny října.

Do ručního a strojového úklidu komunikací a veřejných prostranství je v současné době zapojeno na čtyřicet pracovníků, kteří odstraňují zbytky posypových materiálů, nečistoty, neshrabané listí a komunální odpad na komunikacích, chodnících a v zeleni. Postupně se také zaměří na čištění autobusových zastávek a přístřešků. Začátek úklidových prací umožnily příznivé povětrnostní podmínky. Část potřebné techniky ze zimní výbavy (sypače, radlice) již mohla být upravena na letní (zametací zařízení, kropicí vozy). Na jarním úklidu ve městě se podílí zejména společnost AVE CZ, odpadové hospodářství a příspěvková organizace města Správa lázeňských parků, která využívá i služeb pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce.

Práce na očistě byly zahájeny v centru města a na dopravně nejvýznamnějších komunikacích. „Postupně zajistíme úklid celého města od Doubí po Bohatice, od Olšových Vrat po Počerny. Nemůžeme být ale v jeden okamžik na všech místech zároveň, proto prosíme obyvatele města o trpělivost,“ podotýká 1. náměstek primátora města Čestmír Bruštík. „Jsme připraveni reagovat na podněty, připomínky k úklidu nebo na upozornění na vznikající černé skládky a jiný nepořádek. K předání těchto informací může veřejnost využít rubriku Závady a nedostatky na webových stránkách magistrátu,“ dodává náměstek odpovědný za údržbu komunikací a veřejných prostranství ve městě.

Ilustrační foto.
Toužim další překvapení Rotasu nepřipustila

Blokové čištění a noční mytí komunikací začne v pondělí 3. dubna a bude opět zaměřeno nejen na místní komunikace, ale také na parkoviště, parkovací zálivy, chodníky a další zpevněné plochy. Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8:00 hod., noční mytí komunikací v lázeňském území a obchodně správním centru bude začínat ve 20:00 hod. Na termín konání blokového čištění v jednotlivých lokalitách města s předstihem upozorní přenosné dopravní značení omezující zastavení a stání vozidel. Vozidla bránící provádění blokových čištění budou odtažena na parkoviště odtahové služby v Západní ulici.

Rozpis blokového čištění je ke stažení na webových stránkách magistrátu města www.mmkv.cz, harmonogram pro jednotlivé měsíce bude zveřejňován na stánkách Karlovarských radničních listů.