Stavba za více než 1,6 milionu korun začala 14. července a měla by být dokončena do 31. srpna. „V době stavby bude průjezd místem umožněn po dohodě s pracovníky stavební firmy, žádná pevná omezení nejsou stanovena. Zahrádkáři i majitelé garáží jsou o průběhu stavby informováni," uvedla mluvčí radnice Zdeňka Newiaková.

Součástí rekonstrukce Staroměstské ulice k zahrádkám je nový povrch cesty, odvodnění místa, obrubníky, 90 metrů dlouhý plot mezi cestou a areálem vodárny a zatravňovací dlažba před garážemi. „Vznikne zde také nové kontejnerové stání a přibude jedna lampa veřejného osvětlení přibližně v polovině cesty. Úprav se dočká také vjezd a vstup do zahrádkářské kolonie. Povrch čtyři metry široké cesty bude z betonové dlažby, zhotovitel také provede její asfaltové napojení na Staroměstskou ulici a na vjezd do areálu vodárny," řekl Jiří Diviš z odboru správy majetku Městského úřadu Ostrov.

Výběrového řízení na tuto stavbu se zúčastnily dvě firmy a vyhrála jej nabídka chebské společnosti FR Construktion s. r. o.

Stavba je financována z rozpočtu města Ostrov.