Ve dvojím ohni je nyní Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků (SLP), příspěvkové organizace města. Z jedné strany musí poslouchat pokyny zřizovatele, tedy města, a z druhé strany na něho útočí zaměstnanci společnosti. Nejsou spokojeni s děním ve firmě a protestují proti požadavkům, které vedení firmy u dělnických profesí prosazuje.

„Ozvali jsme se a čekáme odvetu, v krajním případě vyhazov. Musíme se bránit, proto jsme založili odborovou organizaci. Teď už s námi takhle zametat nebudou. Pracovat chceme, ale ať s námi jednají alespoň slušněa přestanou nám vyhrožovat, že pokud se nám to nelíbí, tak můžeme odejít. To nám bylo sděleno od vedení městaa nahrávku z tohoto jednání máme k dispozici. Všechno jsme si raději zdokumentovali, abychom měli důkazy,“ uvedl zaměstnanec organizace, jehož jméno redakce zná.

Odbory se podle něho zaměří na kontrolu hospodaření SLP, například na zakázky jiným firmám za téměř sto tisíc korun na prořezávku stromů, ve třech z nich organizace Hlídač státu našla závažné nedostatky. Odbory SLP také budou chtít vědět o čerpání peněz z Fondu kulturních a sociálních prostředků (FKSP) i na bezpečnost práce pracovníků společnosti, která je podle nich nedostatečná. Například nechtějí vyjíždět se sekačkami na silnice, protože je to proti pravidlům silničního provozu,a přesto je dle nařízení firmy musí porušovat.

Ředitel se spolupráce s odbory nebojí a chce s nimi spolupracovat. Zdůraznil, že propouštět se společnost nikoho nechystá. „Požadavkům odborů vyhovíme podle zákona. Ale doufáme, že vycházet budeme. Vím o tom, že lidi mají obavy, že po nich půjdeme, zvlášť po těch, kteří se nahlas ozvali, ale odbory založili ti nejlepší a schopní pracovníci. Proč bychom se jich zbavovali? My si jich vážíme a určitě se domluvíme,“ uvedl ředitel.

Změny, kvůli nimž se situace v SLP tak vyhrotila a stále eskaluje, vyplývají podle něj z výběrového řízení na ředitele SLP letos v březnu. „Povinným požadavkem bylo představení koncepce rozvoje, tedy návrh opatření, která zlepší její hospodaření, efektivitu, řízení a kontrolu a budou rovněž odpovídat současným požadavkům na zadržování vody v krajině,“ doplnil. Odborová organizace SLP má zatím 15 členů a další přihlášky přibývají. „Možná že se k nám přidají i lidi z dalších městských organizací, třeba z Lázeňských lesů. Vůbec se tomu nebráníme. To, co potkalo nás, mohou zažít i oni. I když bychom jim to opravdu nepřáli,“ uvedl zdroj Deníku.