"Kapacita naší školy je nastavená historicky, přičemž čísla vycházejí ještě z doby, kdy bylo jen osm ročníků. Dnes jich máme devět a zpravidla bývá v našich třídách třicet dětí. Některé jiné karlovarské školy tak naplněné třídy nemají. Také by se nám učilo lépe, kdyby sedělo ve třídách méně žáků. Pokud chceme dělat kvalitní výuku, tak s přeplněnými třídami to prostě nejde," vysvětluje ředitel školy.

Situace došla tak daleko, že jako učebny slouží některé místnosti družiny, které ovšem pro výuku nejsou stavěny. Podle Fialy v těchto prostorách například neodpovídá starším žákům ani výška lavic. "Dokonce nemáme ani šatny. Protože musíme splňovat různá kritéria a normy, tak jsme například ohledně bezbariérových přístupů pro nepohyblivé žáky přišli o část prostorů. Učitelé nemají kabinety, místo nich jsou relaxační místnosti. Investovali jsme nemalé prostředky do odborných učeben, které ale tak vysokému počtu žáků nestačí," pokračuje ředitel Fiala.

Josef Abrhám ve filmu Vrchni, prchni
„Abrhámův běh“ oživuje i karlovarský filmový festival

Zápisy do prvních tříd má letos škola stejně jako jiné už za sebou. V září se budou otevírat opět dvě po třiceti dětech. Výjimečně letos podle Fialy nebyl tak velký přetlak jako v minulých letech, k zápisům přišlo jen kolem sedmdesátky dětí. "S tím si poradíme, protože mezi přihlášenými bude mít řada odklad. Už jsme byli v horší situaci, kdy jsme museli otevírat i tři první třídy, a bylo ještě hůř. Například dnešní sedmáci pocházejí z ročníku, kdy jsme tehdy museli otevřít čtyři první třídy pro 120 dětí," upozorňuje ředitel školy.

I když radní města Karlovy Vary, které je zřizovatelem, s ponížením stavu žáků souhlasí, konečné slovo bude mít až ministerstvo školství. Podle Fialy to ještě nějakou dobu potrvá a pokud dojde ke změně, tak ta určitě nevstoupí v platnost k letošnímu září.