Spolupráce KHS a školy v rámci tohoto projektu probíhala od podzimu roku 2016. Zaměstnanci školní jídelny museli přistoupit na úpravu pravidel a požadavků týkající se stravování žáků. Pracovalo se na obměně jídelníčků, připravovaly se nové receptury, nakupovaly netradiční suroviny.

Z počátku žáci přistupovali k novým jídlům s nedůvěrou, nicméně postupně si na nové chutě zvykli a našli odvahu k výběru netradičních pokrmů.

Škola měla úkolů více, ať už propagaci a spolupráci s rodičovskou veřejností, tak zajištění součinnosti všech zúčastněných na cestě ke získání certifikátu.

Doprovodnými aktivitami školní jídelny byly v průběhu školního roku akce pro žáky, například nabídka jídel jiných národů ( maďarská kuchyně, ruská kuchyně) či podpora oslav svátků (Helloween, Vánoce).

Základní škola v Truhlářské je jedinou školou v Karlovarském kraji, která se může pyšnit titulem Zdravá školní jídelna.

Pro nás se nejdůležitějším momentem celého projektu stává zajištění kvalitních služeb pro žáky a rodiče, podpora zdravého stravování, vedení všech aktérů ve vzdělávání ke zdravému životnímu stylu a péči o své zdraví.

Mgr. Hana Janischová, ředitelka Základní škola Karlovy Vary