„Tyto třídy jsou určeny pro děti sociálně znevýhodněné, u kterých je předpoklad, že zařazení do těchto tříd vyrovná jejich vývoj," vysvětlila Helena Kyselá, mluvčí magistrátu.

A dodala, že všechny žádající školy mají s přípravnými ročníky několikaleté zkušenosti a jsou kladně hodnoceny rodičovskou veřejností.

„V letošním školním roce byly otevřeny tři přípravné ročníky, po jednom na každé z výše uvedených škol a všechny třídy jsou plně obsazeny," upozornila mluvčí. Přípravných tříd bude celkem pět.

Jedna na školní rok 2014/2015 v Základní škole Karlovy Vary, 1. máje, dvě v Základní škole jazyků Karlovy Vary a dvě přípravné třídy otevře Základní školaKarlovy Vary, Truhlářská 19.

„Do přípravných ročníků jsou přijímány děti pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny," zdůraznila mluvčí Kyselá.

Ve třídách může být maximálně patnáct dětí, aby byl zajištěn individuální přístup, který tyto děti vyžadují.

Někteří rodiče přípravné třídy vítají, jiní je považují za bezpředmětné. „Rozhodl bych se podle toho, zda by syn měl problémy už ve školce. A dal bych na rady psychologa," uvedl jeden z nich.