Opravy se dotknou především kompletní opravy barokní 'Pohledové' zdi a vybudování moderní zámecké rozhledny.

„Celý projekt si, podle aktuálních propočtů, vyžádá investici téměř 9,7 milionu korun. Výsledná cena bude pochopitelně záviset na výši ceny nabídnuté dodavatelem, která bude jediným kritériem při jeho výběru," uvedl David Oncirk, referent Odboru rozvoje a územního plánování.

Projekt s názvem 'Od zámku k zámku' stojí především na dohodnuté příhraniční spolupráci saského města Schwarzenberg a Ostrova.

I díky této spolupráci se tak po dostavbě městu Ostrov vrátí až devadesát procent způsobilých výdajů ve formě dotace ze státního rozpočtu a zejména z prostředků Evropské unie v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3.

„V části, přiléhající ke zdi směrem od Žižkovy ulice, bude vybudována malá 'Zahrada vůní' se záhony bylin a drobných dřevin, doplněná novými lavičkami, naučnými popisnými cedulemi a dalším drobným mobiliářem," uvedl Oncirk.

Mezi největší lákadla zámeckého parku bude patřit moderní desetimetrová vyhlídková plošina. Ta se bude nacházet v horní části zdi a umožní tak návštěvníkům zcela nový pohled na zámecký park.

Spolupráce partnerských měst Schwarzenbergu a Ostrova se projeví i ve společně pořádaných kulturních akcích. Ty by se měly konat ve spolupráci s místním Domem kultury. Počítá se s každoroční organizací minimálně dvou akcí, termínově zakomponovaných do Klášterních slavností a oblíbené Michaelské pouti.

Pokud půjde vše podle plánů ostrovské radnice, budou práce na zvelebení zámeckého parku zahájeny letos na jaře.