Zámecký park ve Valči může už za dva roky sloužit k významným kulturním akcím. Na konci příštího roku by totiž měl být definitivně obnoven historický theatron, jehož stáří není detailně známé a ani samotní památkáři s přesností nevědí, zda fungoval jako jeviště nebo jako hlediště. Přiklánějí se k oběma variantám.

Na místě pracuje nejen odborná firma na renovaci, ale i archeologové, kteří tam při jedné vykopávce nalezli škeble. Theatron se skládá z několika teras. "Každá má přitom jiný charakter. Při práci postupujeme ze shora dolů," uvedl majitel odborné firmy Bedřich Loos s tím, že i struktura teras je různorodá. Většinou na ně byl použit přírodní kámen, někde i pálené cihly. Restaurátorům při obnově značně pomáhají dobové fotografie.

I když by firma chtěla být s pracemi ve valečském zámku do konce letošního roku hotová, podle zdejšího kastelána Tomáše Petra je spíše reálný konec toho příštího. Obnova by měla celkem stát 12,5 milionu korun.

Využití historického theatronu, který pro mnohé návštěvníky parku zůstal zcela opomenut nejen kvůli své poloze ale i zchátralému vzhledu, je už jasné. "Bude sloužit ke kulturním akcím. Nabízí se i nějaký samotný nový festival, konkrétně třeba barokní," uvedl valečský kastelán.

Správa zámku počítá ovšem i s divadelními představeními, které by mohly být součástí stále více populárnějšího festivalu Povaleč. Ten se koná na několika pódiích právě přímo v zámeckém parku. "Jsou ale od sebe rozděleny kopcem, takže se vzájemně neruší. Povaleč už je poměrně velký festival, proto předpokládáme, že by se v theatronu konala například jen divadla," vysvětlil Petr. Teatron by se měl stát také hlavním stanovištěm při Slavnosti květů, které se tam pravidelně konají v květnu.

I když theatron není veřejnosti příliš znám, využili ho pozorní filmaři například jako kulisu ve filmu Radúz a Mahulena z roku 1970 s Magdou Vašáryovou a Janem Třískou v hlavní roli.

Valečský theatron sloužil především jako kulisa pro divadelní a hudební představení, turnaje na koních a zápasy. Jak doplnila Jelena Dědková z Národního památkového ústavu v Lokti, objekt byl dlouhodobě v havarijním stavu. "Poškodily jej zejména vzrostlé náletové dřeviny, které v některých částech stavby způsobily značné destrukce. Zdivo dle předběžných zjištění v minulosti nebylo omítané. Uprostřed spodního stupně se nachází erb Štampachů vytesaný z červeného pískovce," upřesnila Dědková. "Zajímavá je i samotná poloha stavby při jižním svahu parkového pahorku. Pahorek je v těchto místech theatronem doslova ukrojen, takže nezasahuje do barokní pohledové osy od hlavního průčelí zámku směrem na západ, skrz střed iluzivních bran až na vrcholek se zříceninou Neuhaus. Zda, a případně jakou souvislost, měl theatron s dalšími objekty v parku - renesanční grottou či kaskádami, je předmětem bádání, stejně tak jako určení jeho stáří," dodala.