Jedním z nejpostiženějších míst v Karlovarském kraji je zámecký park v Kynžvartu. Situace je tam natolik špatná, že veškerý smrkový porost, který kůrovec napadá nejčastěji, bude muset být vykácen. Informoval o tom kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink. Komplikací je navíc to, že se při řešení situace prolíná několik zákonů dohromady, všechny je přitom nutno dodržovat. „Sladit kroky památkové péče s ochranou přírody je v našem případě poněkud komplikované,“ konstatoval Cink.

Zámecký park se rozkládá na celkové výměře 293 hektarů, přičemž pod správou památkového ústavu je 240 hektarů. „Většinu porostu tvoří smrk a ten je bohužel postižen ze sta procent. Kalamitu nejsme schopni zvládnout ani personálně, je to nad rámec našich kapacit,“ poznamenal kastelán.

Pozitivní zprávou je, že parku by se po odtěžení napadených stromů měla vrátit jeho původní tvář. „Některé smrky byly vysázeny až mezi válkami a historicky sem nepatří. Park přeměníme na bukovo-jedlový. Počítáme také, že do něho vrátíme i louky,“ zdůraznil Ondřej Cink.