Pro letošek se tu sice dopracovalo, ale na rok 2017 už plánuje vedení Toužimi pokračovat v zabezpečovacích pracích na jednotlivých objektech. Na dokončené střeše Horního hradu budou doplněny okapy a na přilehlém objektu opravena propadlá střecha.

„Letos byla na objektu Horního hradu provedena čtvrtá etapa rekonstrukce střešní konstrukce včetně položení provizorní krytiny. Konkrétně se jednalo o opravu koruny obvodového zdiva pro položení nových pozednic a provedení nové konstrukce krovu, protože ta původní byla zcela dožilá. Následovalo položení plechové krytiny z trapézového plechu, čímž jsme dostali celý tento objekt pod střechu," informoval starosta Toužimi Alexandr Žák.

Celková částka pro tento rok činila asi 1,8 mil. korun, z toho kraj přispěl dvousettisícovou částkou a ministerstvo částkou kolem půl milionu. Zbytek prostředků hradilo město ze svého rozpočtu.

Vedle hlavních prací na zámku se o jeho další oživení snaží také dobrovolníci z místního spolku. Ti zde pořádají úklidové akce, vernisáže i koncerty.

„Již v loňském roce byla započata spolupráce s nově vzniklým spolkem, který by rád vrátil život alespoň na nádvoří zámku. Jejich činnost sice není v takovém rozsahu, jaký realizuje město, ale zcela jistě je přínosem a doufám, že v dalších letech bude pokračovat," dodal Žák s tím, že každý, kdo chce aktivně přispět ke zlepšení stavu areálu zámku, bude vítán a určitě ve své aktivitě podpořen.

„Pokud bych měl zhodnotit dosavadní spolupráci se spolkem Živý zámek Toužim, pak jen kladně. Musím především ocenit korektní jednání a plnění vše dohodnutých podmínek. My se jim na druhou stranu snažíme vyjít vstříc při poskytování materiální nebo technické pomoci," dokončil starosta.