Na území osmdesáti osmi měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, se v roce 2012 zvýší cena vodného a stočného bez DPH v průměru o 7,8 procent.

„Tento nárůst vychází z cenového vzorce pro výpočet vodného a stočného platného na území sdružení od roku 2011. Vzorec byl navržen Evropskou komisí a jeho zavedení bylo jednou z hlavních podmínek pro doplacení dotace poskytnuté na investiční projekt sdružení realizovaný v roce 2007,“ vysvětlil výpočet vodného a stočného Ing. Josef Hora, předseda sdružení obcí.

Průměrná cena vodného a stočného pro rok 2012, tak jak ji schválila valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na svém zasedání 20. prosince 2011, tedy bude 60,20 Kč bez DPH. K této ceně je pro obyvatele ještě třeba přičíst DPH, které pro příští rok vzroste z deseti na čtrnáct procent, celkem tedy 68,62 Kč.

Průměrný spotřebitel v domácnosti tak v roce 2012 zaplatí za vodné a stočné zhruba o 240 Kč více než v roce 2011.

„I přes toto navýšení zůstává průměrná cena vody včetně DPH v rámci našeho sdružení pod hranicí 70 korun jako jedna z mála v České republice. Může se srovnávat s cenami ve velkých městech, což je vzhledem k daleko vyšším fixním nákladům, bereme-li v úvahu hustotu osídlení a rozsah sítí v tomto regionu, pozitivní stav.

I při porovnání s okolními regiony zůstává tato cena pořád výrazně nižší, přitom se nám daří realizovat z takto získaných prostředků každý rok řádově sto až dvěstěmilionové investice do obnovy a rozvoje vodovodních a kanalizačních sítí,“ doplnil Josef Hora. „Nárůst ceny je ovlivněn rostoucími náklady, ať už se jedná o cenu elektrické energie, surové vody i dopravní náklady. K tomu je třeba přičíst i zvyšující se náklady na nezbytnou obnovu vodohospodářské infrastruktury. Požadavky Evropské komise, zahrnuté do tohoto cenového vzorce, totiž směřují k budoucí samofinancovatelnosti systémů obnovy a rozvoje infrastruktury, bez dotačních podpor,“ dodal Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které vodovody a kanalizace pro sdružení obcí provozují.