Lázeňské a krajské město Karlovy Vary prošlo v novodobé historii, tedy za posledních 20 let, velkou řadou proměn. Nejzásadnější investice udělalo vedení magistrátu především v prvním desetiletí nového milénia. Mnohdy by se tak nestalo bez přispění dotací. Také nynější vedení magistrátu plánuje velké počiny - například modernizuje dopravní terminál Městské tržnice, staví nový Dvorský most či se chystá do výstavby Náplavky v Tuhnicích.

Redakce Deníku zdokumentovala 9 velkých přeměn, které zásadně ovlivnily život obyvatel města i jeho návštěvníků. Většinou se jedná o investice města, redakce k nim přiřadila i jednu krajskou.

1) Kruhový objezd U Solivárny

Město Karlovy Vary se stalo městem kruhových objezdů, které zjednodušily život především řidičům. Ten první sice nebyl postaven paradoxně na území Karlových Varů, ale místní ho přesto hojně využívají - okružní křižovatku u Jenišova. První velký kruhový objezd v Karlových Varech vznikl U Solivárny a jako jediný ve městě je dvoupruhový. Dva pruhy tam ale umí využívat jen málokterý řidič.

2) Rekonstrukce třídy T. G. Masaryka

Velká investiční akce, kterou realizovala firma Sates Morava. Kvůli nedodržení daných termínů platila nakonec městu nemalé penále. Práci neodvedla dobře, dlažba vypadávala, a tak pěší zóna musela projít v roce 2016 další opravou. Všimli si čtenáři Deníku, že v části u Becherovky jsou položeny v dlažbě olámané desky? I když už při realizaci na tento fakt redakce upozorňovala, odstraněny nebyly.

3) Výstavba KV Areny

Kvůli záměru postavit KV Arenu se město před lety rozdělilo na dva nesmiřitelné tábory - na ty, co ji podporovali i za velké náklady, kvůli nimž se město zadlužilo, a na ty, co hledali úspornější řešení. O vítězích, kterými se nakonec stalo sdružení firem Syner - Baustav - Metrostav, se vědělo měsíce před jejich vyhlášením. Aféra vyvrcholila fraškou, kterou mnozí znají jako Karlovarskou losovačkou. O zhotoviteli totiž rozhodl los. Když ale losující vytahoval z koše vítěze, trvalo mu to nápadně dlouho. Tvrdil, že se mu lístky slepily.

Jako první v areálu přišla na řadu hlavní hala s ledovou plochou a tréninková hala. Později byla postavena hala míčových sportů a krytý bazén. Jako poslední byl realizován Svět záchranářů. Současné vedení města uvažuje, že by areál propojilo se stadionem AC Start.

4) Meandr

Zcela nevyužitou plochu poblíž řeky Ohře nechalo město v roce 2010 přestavět na volnočasový areál. Ten si oblíbily nejen rodiny s malými dětmi, ale také in - line bruslaři. Hřiště uprostřed využívají občas i školy. Místo je vhodné pro pořádání různých setkání, nemusí jít jen o ta sportovní. Karlovy Vary tam například opakovaně pořádaly Dětský den. Až od letošního roku tam začalo fungovat bistro a také toalety.

5) Lávka u Meandru

O pět let později, tedy v roce 2015, byla postavena unikátní lávka přes Ohři, která propojuje Meandr s cyklostezkou číslo 6. Oba břehy tak jsou na tomto místě od té doby pohodlně propojeny. Lávka je výjimečná díky svému provedení, které umožňuje v případě velké vody její zvednutí. V takovém případě je pochopitelně mimo provoz. Naposledy se tak stalo letos na jaře.

6) Tuhnický most

Na začátku roku 2008 byl uveden do provozu nový a velmi strategický Tuhnický most. Jde o zavěšený most, jehož délka je 128 metrů. Drží ho 32 závěsů, které vedou paprskovitě z hlav dvou pylonů. Bez Tuhnického mostu by si karlovarští řidiči dopravu ve městě asi jen těžko dokázali představit. Jde totiž o strategické napojení na průtah, o spojení Tuhnic a Rybářů, a jeho role je patrná především v době, kdy jsou mimo provoz jiné mosty - ať už Doubský před třemi lety či nyní Dvorský.

7) Rekonstrukce Karlovarské krajské nemocnice

Velkou změnou za poslední roky prošla také Karlovarská krajská nemocnice, a to hned v několika etapách. Rekonstrukcí postupně procházejí všechna oddělení, jsou stavěny nové pavilony. Novinkou je také organizace - každý příchozí musí totiž projít novým centrálním registrem.

8) Lávka v Tašovicích

V roce 2015 byla uvedena do provozu také další lávka přes Ohři, tentokrát v Tašovicích. I v tomto případě šlo především o podporu cykloturistiky, protože i ona je součástí cyklostezky číslo 6. Jde o ocelový visutý most, jehož délka je 84,4 metru. Díky této lávce se v podstatě propojily Tašovice se Svatošskými skalami, do té doby se výletníci do Svatošských skal dostali z Karlových Varů jen od Doubí. Po otevření lávky se tak zvýšil počet korzujících a cyklistů i v samotných Tašovicích.

9) Horní nádraží

Nepřehlédnutelnou změnou prošlo také Horní nádraží, ať už jde o samotné nástupiště, výpravní halu se zázemím, ale i lávku nad tratí či dopravní terminál před nádražím. Samotná rekonstrukce nádraží trvala dlouho, začala v roce 2015, dokončena byla v roce 2019 a stála 715 milionů korun. Na místo se dokonce vrátilo devět repasovaných dvojic litinových sloupů. Budova, která tam stála až do roku 2015, byla postavena v roce 1946 jen jako provizorium.