Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo k 30. září loňského roku v České republice 10 637 794 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 37 246 osob. Co ovšem neplatí pro Karlovarský kraj.

„Ke stejnému datu mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 294 821 obyvatel, z nichž 50,6 procenta byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 procenta všech obyvatel celé republiky. V porovnání se stavem obyvatel na počátku minulého roku, tedy k 1. lednu 2018, se počty obyvatel v Karlovarském kraji i ve všech jeho okresech snížily,“ uvedla Jana Špačková z krajské správy ČSÚ.

Největší pokles počtu osob byl podle statistiků zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 394 obyvatel. Sokolovsko přišlo o 382 obyvatel a Chebsko o 89 lidí.

Počet obyvatel kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 doznal od začátku roku úbytek o 865 osob, a to zejména vlivem záporného přirozeného přírůstku, tedy převahou zemřelých nad narozenými. Vloni se od 1. ledna do 30. září na území Karlovarského kraje narodilo 2 102 dětí, což o 15 dětí méně než ve stejném období minulého roku. Oproti tomu ale 2 619 lidí v regionu zemřelo.

Úbytek obyvatel ovlivňuje rovněž stěhování. „Do Karlovarského kraje se přistěhovalo v průběhu devíti měsíců celkem 2 664 lidí. Pryč se jich ale odstěhovalo 3 012,“ dodala Špačková. Výjimkou mezi třemi okresy je pouze Chebsko, kde počet přistěhovalých převýšil počet těch, kteří region opustili, o 95. Největší úbytek obyvatel způsobený stěhováním byl na Sokolovsku (- 274).

Ilustrační foto.
Obce o autobusy nepřijdou