Byli totiž vysláni do Dvorů na oznámení z Krajské hygienické stanice, neboť se jim u vchodu do objektu usídlila labuť. Strážník vyškolený k odchytu zvířat, již měl s labutěmi co do činění, okamžitě vyrazil za labutí. Tu bez větších problémů přemístil zpět k řece, odkud v klidu odplula, a tak měla labutí mise jen krátké trvání.