Manský dvůr byl v době války v majetku Konráda Henleina, který většinu času trávil v Liberci, hlavním městě Sudet. Ve dvoře bydlela jeho rodina s hospodyní, správcem. Na chodu statku se podíleli francouzští a ruští váleční zajatci. K vraždě jednoho z nich došlo 1. května 1945, a to z dosti nepochopitelných důvodů. Ukradl totiž z hladu bulvu tuřínu.

Zabil ho sudetoněmecký fanatik Julius Kreibich. Za podobný ´vlastenecký úspěch´nakonec dostal trest smrti. Dokazují to informace, o tragických událostech na Žandovsku. Za ně byli 15. července 1945 zatčeni četník Antonín Franc z Dolního Žandova a listonoš Julius Kreibich z Vysoké. Franz sloužil u četnictva od roku 1941, nastoupil na toto místo v Žandově v květnu 1944. Původním povoláním byl košíkář. Do Sudetoněmecké strany vstoupil v roce 1937. Po záboru pohraničí byl převeden do NSDAP. Kreibich byl o poznání agilnější, v Henleinově straně byl od roku 1935 a i on skončil jako organizovaný nacista. Od roku 1939 byl členem SA.

Kreibich s Franzem v dubnu 1945 našli v jedné z místních stodol ukrytého jiného sovětského válečného zajatce. Nemohl chodit, měl oteklé nohy, bylo mu kolem čtyřicítky. Kreibich a Franz se ani neobtěžovali, aby neznámého cizince identifikovali. Vytáhli ho ze slámy a Franz ho z bezprostřední blízkosti zastřelil. Mrtvé tělo pohřbili v mělkém hrobě poblíž stohu. Případ byl svědecky prokázán Fritzem Kleinertem, uprchlíkem ze Slezska, který z místa vražedného činu odháněl zvědavé děti. Také sedlákem Janem Purlem, který pomáhal kopat hrob, a starostou Karlem Eckertem. Obžalovaní stanuli 14. března 1946 před senátem dr. Lišky, který je oba odsoudil k trestu smrti. Rozsudek byl ještě téhož dne vykonán na malém nádvoří chebského soudu. Jako první šel na smrt Franz. Oba po sobě zanechali dopisy na rozloučenou, které nebyly odeslány. Zbytečnou smrt zajatce, který zemřel kvůli tomu, že měl hlad, připomíná na Manském dvoře památník, který byl odhalen 1. května 2015