Úřední hodiny pro veřejnost se změní na dvou úřadovnách cizinecké policie v západních Čechách – na oddělení povolování pobytu Plzeň, Slovanská alej 26 a na skupině povolování pobytu Karlovy Vary, Závodu Míru 16, a to následujícím způsobem:

pondělí 8.00 – 17.00 hodin
úterý 8.00 – 12.00 hodin
středa 8.00 – 17.00 hodin (možnost hromadného podání žádosti na OPP Plzeň)
čtvrtek 8.00 – 12.00 hodin

V úřední době budou na oddělení povolování pobytu v Plzni v provozu 3 přepážky pro podání žádostí namísto dosavadních dvou přepážek, každou středu bude jedna z těchto přepážek vyčleněna pro možnost hromadného podání žádostí.

K úpravě úřední doby přistoupilo vedení oblastního ředitelství Plzeň Služby cizinecké policie po vyhodnocení současné situace na obou pracovištích. Spolu s vedením Inspektorátu cizinecké policie Plzeň chce tímto krokem přispět ke zlepšení služeb poskytovaných cizincům, kteří si podávají žádost o pobyt na území ČR.

Úřední doba se na obou pracovištích sice zkrátí celkem o čtyři hodiny (doposud byly úřední hodiny v pondělí a ve středu od 7.00 do 18.00 hodin), otevřením další přepážky na plzeňském pracovišti, kde je zatíženost nejvyšší, se však produktivita zvýší několikanásobně. Zavedením možnosti hromadných podání ve středu se dále zamezí dlouhému čekání jednotlivců ve frontách v případě, kdy je jedna z přepážek na dlouhou dobu blokována zmocněncem, který vyřizuje žádosti až pro desítky cizinců.

Oblastní ředitelství žádá veřejnost o pochopení a respektování nově nastavené úřední doby. Situace na pracovištích povolování pobytu bude dále sledována a vyhodnocována s cílem co nejlépe uspokojit potřeby zákazníků.