„Stavebními úpravami areálu výjezdové základny, která pracuje v režimu rychlé zdravotnické pomoci a rychlé lékařské pomoci a zajišťuje nepřetržitý 24hodinový provoz, se nám podařilo vytvořit moderní zázemí pro naše záchranáře i ostatní složky. Umožňuje to nejen kvalitnější přenos informací, ale i zrychlení výjezdů k pacientům. V rámci Karlovarského kraje se jedná o jednu z nejvytíženějších výjezdových základen, proto bylo nutné, aby tomuto faktu odpovídalo i její zařízení a zázemí,“ upřesnil radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Základna bude plnit hned několik funkcí najednou. „Výjezdová základna v Sokolově skýtá zázemí také krizovému štábu Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje při řešení mimořádných událostí a má zde záložní operační středisko, které je pro chod zdravotnické záchranné služby životně důležitým prvkem,“ doplnil ředitel Zdravotnické záchranné služby Jiří Smetana.

Celkové náklady byly vyčíslené na 18,9 milionu korun, dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla 16,1 milionu korun. Dalších 950 tisíc přidal stát a částkou 1,9 milionu korun přispěl Karlovarský kraj.

Ve třetím podlaží byly vyměněny výplně dveřních otvorů, podlahové krytiny a rozvedeny nové sítě elektrického a datového vedení. Dále stavebníci rozšířili vjezdy do areálu a nainstalovali také bránu s elektrickým pohonem a s bezpečnostními prvky. V souvislosti s výstavbou došlo i ke zpevnění manipulačních ploch.