„V našem kraji se dlouhá léta rozvíjí řada aktivit, které pomáhají chránit přírodu a životní prostředí, starat se o ohrožené druhy rostlin i živočichů. A právě z toho důvodu jsme se rozhodli každoročně ocenit úsilí jednotlivců, spolků či organizací, kteří za těmito aktivitami stojí. Při udělování cen se chceme v první řadě soustředit na počiny v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života, ochrany přírody a životního prostředí, které jsou v regionu nebo oboru mimořádné, vyzdvihneme také novátorství a inovace v přístupu k ochraně přírody či inspirativní postupy. Ocenění může být navrženo pouze za ukončenou aktivitu a projekt, ale rovněž za mimořádný celoživotní přínos v oblasti životního prostředí,“ vysvětlil Karel Jakobec, první náměstek hejtmana Karlovarského kraje.

Užovka stromová je naším největším hadem, ale je velmi plachá a nejedovatá. V České republice se vyskytuje vzácně.Užovka stromová je naším největším hadem, ale je velmi plachá a nejedovatá. V České republice se vyskytuje vzácně.Zdroj: Bohumil Jagoš

Autorem podoby ocenění je rytec skla, sochař, malíř a ilustrátor Dalibor Nesnídal. Cena se bude udělovat neziskovým organizacím, obcím, právnickým i fyzickým osobám. Na základě podnětů odborné i laické veřejnosti Komise životního prostředí a změny klimatu při Radě Karlovarského kraje navrhne vítěze, kterého doporučí ke schválení vedení kraje. Vítěz pak obdrží cenu spojenou s finančním darem na některé z krajských akcí. Tentokrát se předání uskuteční na Lázeňském festivalu jablek v Mariánských Lázních 9. října.

Spolek Zamenis, vedený předsedou Karlem Janouškem, se už od roku 2006 snaží o šíření osvěty o českém největším a nejvzácnějším hadu, užovce stromové, a stará se o její ochranu. Mezi hlavní aktivity spolku patří budování líhnišť, péče o zídky, osvěta, monitoring výskytu užovky stromové v údolí řeky Ohře a další výzkum. Spolek provozuje terénní infocentrum o užovce stromové, jež sídlí v bývalé hasičské zbrojnici osady Osvinov.