Je to už delší doba, co brány někdejšího starého dalovického zámku definitivně opustili poslední studenti zemědělství. Budova, která je stále v majetku Karlovarského kraje, by mohla být využívána jako církevní škola. Schválili to krajští zastupitelé. Než se sem ale církevní žáci nastěhují, bude to ještě nějaký měsíc trvat.

„V úvahu přicházely dvě varianty. Jednou z nich bylo zřízení církevní školy, druhou pak komunitní dům. Vyhrála ta první. Školu zde má provozovat Plzeňská diecéze, přičemž kraj objekt opraví,“ nastiňuje náměstek pro školství Karlovarského kraje Jindřich Čermák.

Zdroj: Jana Kopecká

Podle mluvčího Plzeňská diecéze Pavla Říhy je rekonstrukce dalovického zámku odhadována minimálně na dva roky. „Termín otevření by mohl být tedy nejdříve v září 2025,“ uvádí mluvčí.

Na území Karlovarského kraje přitom půjde o první zařízení takového druhu. „V plzeňské diecézi, což odpovídá zhruba území Karlovarského a Plzeňského kraje, jsou církevní školy zatím pouze v Plzni. Je zde Mateřská škola kardinála Berana, Církevní základní a střední škola a Církevní osmileté gymnázium. Biskupství plzeňské zřizuje také Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu, jednu ze tří církevních poraden v České republice. Jsme rádi, že nyní máme možnost vybudovat církevní školu rovněž v Karlových Varech,“ poznamenává Říha.

Na křižovatce ulic Západní a Šumavské vzniknou nové odbočovací a připojovací pruhy.
Vytížená křižovatka na Západní ulici se mění. Kruhový objezd z ní ale nebude

První církevní škola na území Karlovarského kraje by mohla sloužit až pro 120 dětí. Diecéze zde chce provozovat třídy s menší kapacitou, tedy kolem patnácti dětí. „Počítáme se dvěma třídami mateřské školy a s prvním stupněm základní školy,“ říká mluvčí diecéze a pokračuje: „Co se týče učitelů, někteří budoucí pedagogové již s námi spolupracují na přípravě základních dokumentů školy. U pedagogů klademe důraz především na odborné kompetence, současně považujeme za důležité, aby sdíleli křesťanské hodnoty a byli ochotni naplňovat poslání církevní školy.“

Církevní škola není přece jen tradiční součástí moderní doby. Podmínkou pro přijetí přitom není, že by musel být žák věřící. „V našich školách rozhodně není podmínkou, aby byl žák věřící, jsme otevřeni úplně všem. Určité hodnoty samozřejmě žákům předávat chceme. A to ty hodnoty, které formovali a drží naši společnost a jsou univerzální. Jedním z poslání církve je i vzdělání. V církevních školách se samozřejmě vyučují předměty podle rámcových vzdělávacích programů jako ve veřejných školách rozšířené o povinnou etickou výchovu. Důraz v našich školách klademe ale i na atmosféru mezi učiteli a žáky. Snažíme se předávat a sdílet křesťanské hodnoty dlouhodobou a poctivou prací se žáky i jejich rodiči. Tyto hodnoty, jako je vzájemný respekt, úcta, tolerance a ochota pomáhat, jsou pro naši společnost velice důležitým a sjednocujícím prvkem,“ vysvětluje mluvčí Plzeňské diecéze.

Školné bude hrazeno ze státní dotace. A jak mluvčí Říha dodává, konkrétní podmínky nájmu jsou zatím předmětem jednání mezi krajem a biskupstvím. „Jedno je jisté, biskupství se bude spolu s krajem finančně podílet na rekonstrukci dalovického zámku,,“ uzavírá.