Občanští demokraté už si zvolili nového regionálního předsedu. Tím je Jiří Vaněček. Ten sdělil své plány v této funkci i podrobnosti o kandidátce do krajských voleb.

Byl jste zvolen do čela regionální ODS, co tomu říkáte?
O kandidaturu na předsedu regionu jsem stál, proto jsem přijal kandidaturu karlovarského sdružení, jehož jsem předsedou. Zároveň jsem však oslovil i další sdružení se žádostí o svoji podporu. Naposledy jsem byl v pátek na oblastním sněmu v Chebu, kde jsem na úrovni okresu žádal o podporu své kandidatury zástupce jednotlivých sdružení. Považoval jsem za správné se pokusit získat podporu standardním způsobem, jednotlivým sdružením nebo jejich zástupcům se představit a představit i svoji vizi. Nestihl jsem sice navštívit celý region, ale nominace jsem získal. Proto jsem samozřejmě rád, že včerejší volbou byl tento proces završen.

V pondělí se sněm zabýval  konečným zněním kandidátky do krajských voleb, co k lídrovi a dalším kandidátům říkala členská základna?
Uvedu to na pravou míru. Regionální sněm tajnou volbou schválil jednotlivé kandidáty schválené na úrovních oblastí – tedy okresů, a v rámci regionálního sněmu schválil jejím seřazením, tzv. zipem, rozdělení mandátů mezi jednotlivé okresy. V tomto směru nedošlo k žádným přesunům nebo zásahům do již provedených oblastních voleb. Schválilo se tím konečné znění kandidátky. Kromě pana senátora Čáslavy jako politického matadora, který je na místě 3, máme  čelná místa kandidátky obsazená novými tvářemi. Jsou to mladí, vzdělaní kandidáti, kteří budou nabídnuti našim voličům. Já osobně jsem spokojen a podle průběhu sněmu i většina  členské základny.

ODS v uplynulých krajských i komunálních volbách utrpěla masivní porážku, jak chcete zvrátit tento negativní trend?
Voličům budeme vedle tradičního pravicového programu nabízet nového lídra, a to právníka Petra Šindeláře, čelo kandidátky je tvořeno dalšími novými  tvářemi, ale je zde  již zmíněný pan senátor  Čáslava, který tento poměrně mladý tým doplní svojí nejen politickou, ale i životní zkušeností, stejně tak místostarosta Sokolova Jakobec. Mužskou sestavu doplňuje úspěšná starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová.
Nabízíme tedy nejen nové tváře, ale i zkušenost. Velkým úkolem však bude nové tváře voličům dostatečně představit a v rámci volební kampaně tak maximálně zúročit jejich profily, které nejsou zatížené politickou historií.

Podle veřejně známých informací je karlovarská ODS ta, která ovládá celý region, je pravda, že menší organizace nemají šanci?
Je zcela pochopitelné, že karlovarská ODS jako organizace má velký vliv daný její početnou členskou základnou. Tento vliv je zhmotněn počtem jejích delegátů na úrovni oblasti – tedy okresu, a samozřejmě i v regionu. Tento vliv je tedy úměrně větší než vliv jiné organizace. Není to však tak, jak navozujete v otázce. Karlovy Vary jako jedna organizace se  rozhodně nejsou schopny samostatně prosadit proti zbytku regionu, tedy okresům Sokolov, Cheb a zbytku okresu Karlovy Vary – to opravdu nevychází a v rámci regionu nemají Karlovy Vary žádné samoděržaví. Ani o to nikdo neusiluje.  To, na co se ptáte, by mohlo platit teoreticky na úrovni oblasti – okresu, zde jsou Karlovy Vary opravdu výrazné. Já jsem však nekandidoval na předsedu oblasti, tím je náš lídr Petr Šindelář z Ostrova. Kandidoval jsem na předsedu regionu, netajil jsem se tím a v rámci svých časových možností jsem se pokusil zajistit maximum podpor pro svoji kandidaturu. Chci být předsedou regionální rady, která bude fungovat jako dobrý tým. Je to o spolupráci a tomuto jsem přizpůsobil už samotný způsob své nominace.