Zemřel 3. listopadu pravděpodobně na následky mozkové příhody, kterou prodělal několik dní předtím.

Jak informoval v týdeníku Jiří Pícha, Petr Sušanka zasvětil posledních 20 let svého života práci na rozvoji českého venkova. Neúnavně propagoval výhody, které mělo česko-německé

soužití v někdejších Sudetech. Soužití násilně přervané odsunem. Udržoval přátelství s německými

rodáky, na jejichž památku se ve Valči zapomíná.

Poslední rozloučení se Sušankou se konalo ve čtvrtek 10. listopadu.

Jiří Pícha