„Velmi mě těší, že se mohu zapojit do veřejně prospěšné soutěže Žena regionu, a pomoci tak vyjádřit uznání ženám, které dokáží svým aktivním přístupem motivovat ostatní. Činnosti vítězky Jany Šperlové si velmi vážím. Svou vlastní prací a energií dokázala i přes zranění vybudovat v našem kraji nové místo, kde mohou rodiny s dětmi trávit volný čas. Věřím, že jí ocenění pomůže v další práci a aktivitách," uvedl senátor Miroslav Nenutil.

Jana Šperlová pochází z Karlových Varů. První pracovní zkušenosti získala na Aljašce a po ukončení školy působila v softwarové společnosti, kde se vypracovala na nováčka roku. Pracovní povinnosti se jí dařilo úspěšně skloubit i s výchovou dvou dcer. V létě 2011 ale utrpěla vážný úraz páteře a pánve. Téměř na dva roky byla zdánlivě vyřazena z běžného života. Mladší dcerce byly tou dobou necelé dva roky. Již krátce po druhé operaci, kdy jí lékaři odstranili kovovou fixační konstrukci, zasedla k počítači a sepsala projekt na revitalizaci opuštěného a zdevastovaného areálu České pošty na Svatošských skalách. A její návrh zvítězil.

„Jakmile jsem odložila korzet fixující páteř, bylo třeba areál kompletně rekultivovat. S dcerami jsem vozila materiál, pálila větve, oslovila jsem dodavatele nápojů a potravin, zařídila reklamu, web a sháněla zvířata do minizoo. Navíc jsem se musela postarat o naplnění ubytovací kapacity," sdělila Jana Šperlová s tím, že práce byly zahájeny v únoru 2013 a již za čtyři měsíce se areál v údolí řeky Ohře otevřel veřejnosti a přivítal tisíce návštěvníků.

Svatošky dětský ráj od té doby nabízí široké spektrum atrakcí a možností odpočinku v přírodě pro celou rodinu. Nechybí ani muzeum. Jana zároveň pracuje jako specialistka vzdělávání v nemocnici Sokolov a Ostrov.

„Vítězství v soutěži si nesmírně vážím. Je to pro mě opravdu velká čest, nikdy jsem žádnou cenu nevyhrála. Je to cena za naše úsilí. Vše si tu budujeme sami vlastníma rukama bez jakýchkoli dotací či příspěvků. Ocenění vnímám jako motivaci a zároveň závazek nadále pokračovat ve zvelebování našeho areálu," dodala Jana Šperlová.

O soutěži

Celostátní soutěž ŽENA REGIONU je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky v čele s předsedou Milanem Štěchem. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s.r o.