Právě o těchto tématech se bude debatovat na dalším ze série setkání s hejtmankou Karlovarského kraje, které připravila společnost Vltava – Labe – Media, vydavatel regionálních Deníků. Pokud se této debaty chcete aktivně zúčastnit i vy, není nic snazšího.

Stačí, když svou otázku k některému z témat – Roční působení krajské vlády, Zdravotnictví v Karlovarském kraji a jeho problémy, Současná situace ve sportu v regionu – pošlete na e-mailovou adresu setkanishejtmanem@denik.cz