Akce se uskutečnila již posedmé, vždy pod záštitou a za účasti vedení města. Předseda ŽO Pavel Rubín uvítal primátorku města Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou, exprimátora Ing. Petra Kulhánka, předsedu okresní organizace Svazu bojovníků za svobodu Neklana Střechu a další hosty. Zvláště srdečně přivítal ty, kteří hrůzy holocaustu osobně zažili. V krátkosti přiblížil jejich životní osudy. Byli to MUDr. Jarmila Weinbergerová, JUDr. Gabriel Szász, Ing. Jan Spira, Ing. Hanuš Hron, Mgr. Helena Brázdová a Ing. Petr Lewi.

Paní primátorka poděkovala za pozvání a s pohnutím vzdala úctu všem přeživším. ŽO vyslovila dík za přínosnou a nezaměnitelnou činnost, za působení na mladší generace. Předseda Pavel Rubín připomněl některé uskutečněné akce, například návštěvu koncentračního tábora Osvětim. Následovalo vystoupení některých členů, kteří hovořili o tom, co osobně prožili při pronásledování v době okupace. Mimořádně dojemné bylo vyprávění MUDr. Weinbergerové, která prošla koncentračními tábory Osvětim, Gross-Rosen, Bergen-Belzen a poznala i hrůzu pochodu smrti. Vzpomínkové setkání bylo vhodně doplněno hudbou Ing. Jana Spiry (klavír) a Aničky Uchovové (kytara). Došlo i na neformální besedu. V ní se mluvilo o knize historika Lukáše Svobody „Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji“, o úpravě židovského hřbitova v Bečově, o chystané instalaci dalších Kamenů zmizelých v Karlových Varech, Lokti a Mariánských Lázních nebo o pokračování spolupráce mezi partnerskými městy Karlovými Vary a Ejlatem v Izraeli.

PhDr. Zdeněk Musil