Teplý průběh zimy dovoluje stavařům po krátké vánoční odmlce vrhnout své síly zpět do práce. Znát je to především u KV Areny, kde roste hned několik staveb. Na práce ve městě nemá současné nezimní počasí vliv, ty tak nyní stojí.

„Využili jsme příznivého průběhu zimy a dohodli se se zhotoviteli staveb Haly pro míčové sporty a Centra zdraví a bezpečí, že se ihned začátkem ledna vrátili na staveniště a pokračují ve výstavbě těchto akcí. Pokračuje i výstavba venkovního bazénu KV Areny," sdělila mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

U jiných akcí města však stavby zatím stojí. „U dokončení Vítězné ulice jsme závislí na postupu majitele kabelů v části Pod Tvrzí, kde musí dojít k přeložce sítí ze strany majitele," komentovala Helena Kyselá.

U další akce pak práci na Bezručově ulici brzdí smlouva. Ta stanovuje pokračování prací až na jaře.

„Nechceme riskovat, že by se přízeň počasí obrátila a my bychom museli nechat rozbagrovanou ulici, což by pro obyvatele a návštěvníky dotčené lokality představovalo velké komplikace," vysvětlila důvody Kyselá.

Situace je ve městě totiž diametrálně jiná než u již zmíněné KV Areny.

„U staveb v areálu KV Areny je výhodou, že se jedná o relativně oddělené staveniště, kde se daří minimalizovat dopad stavby na obyvatele města a dopravu," dodala mluvčí města.