Mají na to čas do 31. ledna. Platí to v případě majetkových změn u nemovitostí, ke kterým došlo v průběhu loňského roku.
Pro potřeby těchto poplatníků tak Finanční úřad pro Karlovarský kraj v posledním lednovém týdnu rozšiřuje své úřední hodiny na Územních pracovištích v Karlových Varech, Ostrově, Sokolově, Chebu a Mariánských Lázních na každý pracovní den od 8 do 17 hodin. Na úřadovnách v Kraslicích a Aši bude výběr daňových přiznání kromě standardního pondělí a středy podpořen mimořádným úředním dnem v poslední den lhůty, tedy 31. ledna od 8:00 do 15:30 hodin.

„V Karlovarském kraji každoročně evidujeme a spravujeme přes 110 tisíc poplatníků na dani z nemovitých věcí. Za rok 2018 jsme všem 131 místním městům a obcím převedli do jejich rozpočtů téměř 367 milionů korun. Veškerý výnos této daně, tedy i včetně příslušenství, je totiž příjmem dané katastrální obce,“ uvedl Čestmír Kubera. ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj.

Daná katastrální obec také může daňovou zátěž svých občanů aktivně ovlivňovat prostřednictvím obecně závazných vyhlášek.
Zcela nezávisle na úředních hodinách lze potřebné daňové přiznání s výhodou interaktivního formuláře, který v sobě automatizovaně zahrnuje i příslušné výpočtové ceny půdy a koeficienty, sestavit i podat pomocí aplikace na internetové adrese Finanční správy ČR www.daneelektronicky.cz.

„Platba daně z nemovitých věcí je splatná v základním termínu do 31. května, při daňové povinnosti nad 5 tisíc korun pak ještě v druhé splátce k 30. listopadu. Na přelomu dubna a května bude finanční správa jako obvykle rozesílat těm poplatníkům, kteří svou povinnost neuhradili již dříve, příslušné daňové složenky,“ poznamenal ředitel finančního úřadu Čestmír Kubera.
Bezstarostně hradit tuto daň lze taktéž prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO), souhlas s tímto způsobem ale musí být na finanční úřady předložen do konce ledna.

Požádat u finančního úřadu lze rovněž o zasílání údajů pro placení příslušné daně e-mailem, a to na předepsaném tiskopisu podaném do 15. března.

O těchto možnostech a bližších podmínkách se lze doptat na každém finančním úřadě v Karlovarském kraji nebo je uvedeno na www.financnisprava.cz.