Chrám nejsvětějších apoštolů totiž prošel náročnou a kompletní rekonstrukcí. Práce na něm byly zahájeny v roce 2007 a celková cena oprav a restauračních prací tohoto církevního objektu stála celkem tři miliony eur, tedy asi 82 milionů korun. Z toho milion eur poskytla vláda Ruské federace z programu zachování ruského kulturního dědictví v zahraničí.

Zbývající prostředky se podařilo získat členům Opatrovnické rady chrámu. Ta byla založena výhradně pro účely rekonstrukce chrámu.

Firmy, které se na opravě církevního objektu podílely, neměly jednoduchou práci. Podle Zdeňka Havliny z firmy Medika, která projekt na celkovou opravu připravila, se jí ale zhostily naprosto profesionálně. To ostatně dosvědčují zářící nově pozlacené kupole chrámu, nová střecha a obnovená fasáda chrámu. Nejproblematičtější byla podle Havliny výměna dřevěných součástí konstrukce budovy kostela, který je i nově zateplen. Kompletní obnovou prošla i elektroinstalace a nasvícení. „Veškeré stavební a restaurátorské práce byly prováděny specialisty na nejvyšší úrovni. Klempířských a tesařských prací se ujala společnost Víta Kudrličky. A ta také kupole znovu pokrývala zlatými plátky. „Použito jich bylo šedesát tisíc o velikosti osm krát osm centimetrů ze čtyřiadvacetikarátového zlata. Dovážejí se z Německa," uvedl Vít Kudrlička. Na kupolích a zvonicové věži tak leží přibližně šest milionů korun, tolik celkem nové pozlacení stálo. „Ne, takhle významnou zakázku jsme ještě neměli," přiznal Vít Kudrlička. Práci pokrývačům komplikovalo také počasí. Letní vedra kupole chrámu rozpálila tak, že na nich nikdo nevydržel. Pracovat se tak začínalo už ve tři hodiny ráno.

Generálním dodavatelem celé přestavby chrámu byla firma Eurabas a plzeňští bratři Brabcové, kteří se věnují rekonstrukcím historických objektů, se ujali nové fasády. Původní rudohnědý nátěr nahradily světlé tóny a použita byla moderní technologie.

Všechny práce na chrámu prováděly české firmy, pouze vnější malba a výzdoba chrámu byly provedeny profesionálními malíři z Ruska.

Samotná realizace projektu byla velmi obtížná. Od problémů s neobyčejnými nároky na stavbu lešení chrámu s jeho jedinečnou architekturou až po nezbytnost vycházet při práci vstříc religióznímu programu a umožnit sloužení bohoslužeb a dalších obřadů podle předem stanoveného plánu.

Historie chrámu Petra a Pavla

Chrám byl vysvěcen 28. května 1897. Je movitým statkem ruské pravoslavné církve a byl vybudován ve stylu moskevských a jaroslavských kostelů 17. století. Jeho délka činí 41 metrů, šířka 14 metrů. Čtyři zvony byly pořízeny po druhé světové válce v Československu. Dříve zde bylo šest zvonů, odlitých ze starých děl, věnovaných imperátorem Nikolajem II.

Ve spodní části východní stěny chrámu se nachází bronzový reliéf Petr a kameníci, vyrobený v roce 1912 u příležitosti oslav 200 let od pobytu Petra I. v Karlových Varech. V chrámu jsou i obraz Spasitele a ruční kopie Počajevské ikony Matky Boží na cypřišových deskách nebo ikona světce Nikolaje Čudotvorce, svatého požehnaného knížete Alexandra Něvského, také na cypřišových deskách, či ikona svaté Marie Magdaleny.