Výstavba nové, moderní, zastřešené čistírny odpadních vod pro město Žlutice byla zahájena začátkem října. Celkové náklady na tento projekt jsou přibližně 37 milionů korun. Čistírna by měla být poprvé spuštěna v roce 2012.

„Dosavadní čistírna ve Žluticích ze 70. let je sice funkční, technologicky však odpovídá době své výstavby a její velkou nevýhodou je, že je otevřená a nachází se velmi blízko zástavby. Proto se Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech rozhodlo vybudovat čistírnu zcela novou. Ta bude vybavena nejmodernější technologií, a navíc kompletně zastřešena, takže obyvatelé města nebudou obtěžováni zápachem ani vmimořádných provozních situacích, které mohou někdy při čistícím procesu vzniknout,“ uvedl starosta Žlutic a předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech Jaroslav Vojta. Nová budova čistírny bude vystavěna vmístě původních objektů mechanického předčištění a biologického čištění.

„Koncepce nové čistírny je založena na intenzifikaci biologického stupně čištění. Bude přebudován a rozšířen aktivační proces a vybudována nová kruhová dosazovací nádrž pro separaci kalu. Pro dešťové vody a dovezené splašky budou rekonstruovány stávající dosazovací nádrže,“ řekl Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které budou novou čistírnu provozovat. „Ostatní nevyužité stávající objekty budou demolovány. Provoz nové čistírny odpadních vod bude kompletně zautomatizován, data z technologických procesů budou přenášena na centrální dispečink v Karlových Varech s možností ovládání,“ dodal ředitel.

Nová technologie biologického čištění umožní výrazně zlepšit kvalitu vyčištěné vody, především co se týče odstraňování dusíkatého znečištění. Tím se zlepší celý ekosystém řeky Střely, kam je voda zčistírny vypouštěna.

Na výstavbu čistírny se sdružení podařilo získat dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 16 milionů korun, spřispěním Karlovarského kraje ve výši 3 milionů korun. Zbytek zcelkových nákladů bude hradit sdružení zvlastních zdrojů.