Když přijíždí kdokoli do Žlutic na Karlovarsku od státní silnice směrem na Prahu, je většinou velmi překvapen náhlou a nečekanou změnou rázu krajiny. Namísto roviny či mírně zvlněné pahorkatiny se najednou objeví kopce a hluboké kotliny. Takový je i charakter Žlutic. Město stojí ve strmé stráni, jen ztěží zde najdete rovinu. „Označil bych to za výhru, ale zároveň i nevýhodu našeho města. Je tady skutečně krásně, ale jen s problémy tady například najdete místo, kde by se dala postavit výrobní hala nebo dokonce zahájit výstavba průmyslové zóny,“ vysvětluje starosta Žlutic Jaroslav Vojta. Podle jeho slov je právě geografická poloha města jedním z důvodů, proč je zde tak málo zaměstnavatelů, potažmo nedostatek pracovních míst a značná nezaměstnanost. „Každý kamion má v podstatě problém se do města dostat.

Místní komunikace směrem od státní silnice je poměrně úzká a klikatá,“ potvrzuje tajemice Městského úřadu ve Žluticích Jana Bradáčová. Podle názoru vedení města je jednou z velmi reálných možností, jak by si mohl region zlepšit budoucnost a pracovní perspektivy zdejších obyvatel, zaměření na to, co tato oblast sama nabízí – využít krásnou, turistickým ruchem zatím jen málo porušenou krajinu a těžit ze středověké minulosti města. Ta zde totiž zanechala například středověká sklepení, která se táhnou prakticky pod celým centrem Žlutic.

Už před více než rokem zde byl zahájen komplexní profesionální průzkum, který provádí specializovaná firma. „Geologové důkladně mapují systém středověkých chodeb a výsledky budeme mít mimo jiné v digitalizované podobě. Budeme je nutně potřebovat při jakýchkoliv rozsáhlejších stavbách ve městě. Například při celkové regeneraci Velkého náměstí,“ informuje starosta Vojta. Oprava a rekultivace náměstí ve Žluticích bude o to důležitější, že jde v regionu o ojedinělý ráz centra: náměstí si totiž na rozdíl od většiny v kraji zachovalo původní středověký charakter, včetně řady bočních ulic. Jednou z nejtypičtějších je například Katova ulička, která je nyní rekonstruována. Z ní také vede jeden z hlavních vstupů do podzemních chodeb. „Raritou je například podzemní divadélko. Jeho provoz a udržování je však velmi náročné, a to kvůli klimatu.

Je zde totiž hodně vlhko, takže i při hudební produkci tady mají hudebníci problémy s nástroji a podobně,“ pokračuje starosta Vojta. Žlutice se mohou chlubit také svojí slavnou husitskou minulostí, kterou připomíná stolová hora Vladař. „Podle starých, ještě dokonce pohanských mýtů, z této hory, přesněji z některých jejich míst, tryská z hloubi země energie. Je to velmi zvláštní a mystické místo,“ dokládá mimořádnost celého regionu kolem Vladaře majitel zámku v Chyši Vladimír Lažanský, který se o celou tuto část Karlovarska zevrubně zajímá. „Žlutičtí zastupitelé dali vedení radnice před časem úkol. Máme připravit jakousi strategii rozvoje regionu. Shodli jsme se na tom, že by se Žluticko skutečně mělo ubírat cestou rozvoje cestovního ruchu a turismu. Dovedu si dobře představit, že investoři zde postupně vybudují potřebnou infrastrukturu, včetně restaurací a ubytovacích kapacit,“ pokračuje starosta Vojta.

Podle jeho slov je možná první vlaštovkou společnost, která koupila od města objekt bývalého ředitelství statků na náměstí. Zde zvažuje mimo jiné i vybudování ubytovacích kapacit. Udržet současný ekologický ráz krajiny jistě pomůže i žlutická výtopna na biomasu, která nyní zásobuje teplem většinu města. I to je další argument pro směr neprůmyslového rozvoje regionu do budoucna. „ Pokud jde o možnosti zaměstnávání lidí ze Žluticka v následujících letech, považuji za reálnou nabídku pracovních míst v průmyslové zóně, která by měla vzniknout u rychlostní silnice směrem na Prahu. Tam má město také nějaké pozemky, které investorům bude moci nabídnout,“ doplňuje starosta.

Výhodou pro místní, kteří by v takovém případě museli za prací dojíždět, je například velmi dobrá síť autobusových spojů. „Je to i díky tomu, že zde už řadu let funguje firma soukromého autobusového dopravce. Majitel firmy je ze Žlutic a dobře zná potřeby Žlutických při dojíždění za prací do jiných měst. Já sama jezdím do továrny v Toužimi a autobusové spojení je výborné,“ říká Dana Kovářová ze Žlutic. Jedinou skupinou lidí , která by se možná rozvoji turismu na Žluticku bránila, jsou majitelé chat a chalup ve zdejší krásné krajině a v povodí Střely. „Chápu to. Ale lufťáci si musejí uvědomit, že nás budou turisté živit,“ říká s úsměvem jedna z prodavaček obchodního domu Střela