Podle vyjádření přítomných vzbudila výstava nadšený zájem a kladné ohlasy. Výstava byla tuto neděli pak odinstalována a přestěhována na náklady ambasády do knihovny v Celje, kde nyní pokračuje od 4. listopadu do 28. prosince. Pak bude Žlutický kancionál opět převezen do České republiky.

Výstava se konala ve spolupráci s českou ambasádou ve Slovinsku u příležitosti oslav státního svátku České republiky. „Spolupráce na výstavě byla dohodnuta již před rokem, kdy jsem se myšlenkou prezentovat Město Žlutice zabýval spolu se slovinským velvyslancem Petrem Voznicou," uvedl starosta Žlutic Václav Slavík.

„Výstava se sestávala z 16 iluminací ze Žlutického kancionálu s popisky ve slovinštině, jenž je majetkem našeho města. Dále pak faksimilí kancionálu, který vlastní Karlovarské muzeum a propagačních materiálů Karlovarského kraje, Karlovarského muzea a Města Žlutice," doplnil starosta.

„Jsem ráda, že naše město má co nabídnout světu. Žlutický kancionál je totiž velkou raritou," dodala občanka Veronika Hlavsová.

„Vernisáž výstavy se uskutečnila 24. října ve výstavních prostorech Slovinské akademie vědy a umění v Lublani. Velvyslanec zde pořádal slavnostní shromáždění ke státnímu svátku České republiky. Účastnili se i velvyslanci mnoha zemí světa, slovinský arcibiskup, bývalí i současní členové slovinské vlády a čeští krajané. Celkem se nás sešlo kolem 150 lidí. Kancionál byl představen krátkým přehledem faktů v češtině a slovinštině a zaznělo také několik hudebních skladeb z období vzniku knihy," pokračoval Slavík.

„Náklady na dopravu a pojištění účastníků nese město. Česká ambasáda pak uvolnila na akci přibližně pět set osmdesát EUR, ze kterých byl uhrazen nocleh. Zbytek těchto peněz pomůže pokrýt ostatní výdaje," dokončil.