Přeložku a s ní související stavební úpravy má na svědomí nová stavba situovaná na pozemek, který v současnosti využívají například kolotoče. Investor, jímž je společnost Karel Holoubek Trade Group, tady letos vybuduje nový fast food. Půjde o restauraci řetězce KFC.

„Cyklostezka se po jejím přeložení ocitne z větší části na pozemcích města a z menší části zůstane na pozemku soukromém. Překládaný úsek cyklostezky bude proveden v kvalitě a v třímetrové šířce shodné se stávajícím stavem. Časový úsek, v němž bude úsek cyklostezky mimo provoz, bude co nejkratší, a to s ohledem na časové možnosti výstavby. Současný chodník při okružní křižovatce bude ponechán ve stávající podobě,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.