Modernizace mostu v obci Pila se konala v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad. Celkové náklady na tento projekt činí zhruba 12,5 milionů korun, z čehož 10,6 milionů je pokryto z dotací Evropské Unie. Dalších přibližně 900 tisíc korun bude poskytnuto ze státního rozpočtu České republiky. Na projektu se podílel také Karlovarský kraj, který do stavby ze svého rozpočtu investoval jeden milion korun.

Modernizace mostu byla zahájena 1. dubna a dokončena byla 20. srpna.

„Jsem velice rád, že byla modernizace dokončena, protože most se nachází na důležité pozemní komunikaci. Kvůli opravám zde byla zřízena poměrně rozsáhla objížďka, za kterou Karlovarský kraj zaplatil zhruba 150 tisíc korun pouze za autobusovou dopravu,“ konstatoval Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje.

Pro zajištění průchodu pěších byla také zřízena provizorní lávka.

V rámci celkové modernizace mostu byla provedena úplná demolice nosné dvoupolové konstrukce včetně středního pilíře. Nový most je jednopolový, čímž bylo dosaženo zvýšení jeho průtočného profilu. Provedeny byly také izolace, římsy, nové povrchy z asfaltového betonu, nové zábradlí a přeložka výtlačného potrubí kanalizace.

„Situace nebyla jednoduchá, a to hlavně pro lidi za mostem. Obci hodně pomohla také policie a Lesy České republiky, za což jim patří poděkování. Pila byla pár měsíců bez mostu, ovšem to je nic oproti tomu, co se dělo při povodních v Severních Čechách,“ řekl Stanislav Hoffman, starosta obce. Modernizace mostu byla dokočena o čtrnáct dnů před termínem. „Most byl otevřen dříve, než se předpokládalo. A je ve velmi dobré kvalitě,“ uvedl Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy údržby silnic.

Otevření mostu ulehčilo život hlavně místním obyvatelům. „Kvůli uzavírce mostu jsem každé ráno najel několik kilometrů navíc, protože přes něj jezdím do práce. Takže jsem rád, že je již most průjezdný a to snad na několik let,“ řekl s úsměvem Rudolf Folprecht, občan Pily.