Nyní jej vlastní ministerstvo financí a provozuje akciová společnost Thermal-F. Zaknihované akcie přešly na Ministerstvo financí z Fondu národního majetku při jeho zrušení.

„Ministerstvo financí dlouhodobě neplánuje držet ve vlastnictví státu tuto společnost. S touto společností jsou spojeny soudní spory z dob privatizace, tudíž konkrétní postup v současnosti zatím nelze předjímat," uvedl Radek Ležatka, mluvčí ministerstva financí. Po Jasmínu se totiž ve veřejné soutěži na druhém místě umístila společnost XaR s nabídkou 350 milionů, která na Thermal uplatňuje svá práva a od roku 1999 se o hotel soudí. „Jednalo se o spory s touto společností. Soudní pře vedl za Českou republiku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových," vysvětlil mluvčí Ležatka. Neupřesnil ale, zda už jsou soudní pře kolem hotelu vyřešeny. Pokud ne, pak hotel nelze prodat ani převést jinému subjektu.

Mezitím totiž o Thermal před lety projevil zájem Karlovarský kraj a také Město Karlovy Vary. A to bezúplatným převodem.

Podle současného primátora Petra Kulhánka (KOA) by Karlovy Vary o hotel usilovat neměly. „To je ovšem můj osobní názor, ve vedení města jsme nic takového neprojednávali," zdůraznil. Ale doplnil, že město bude bedlivě sledovat princip a způsob prodeje. „Tedy pokud by k tomu došlo. Thermal je mimo jiné centrem, srdcem filmového festivalu. Se současným vedením hotelu výborně spolupracujeme, podle mých informací hotel generuje peníze a dobře hospodaří," uzavřel primátor Kulhánek.