Město do její obnovy investovalo zhruba 4,7 milionu korun. Zhotovitelem rekonstrukce byla společnost Bauing KV, která břehy řeky Teplé propojila replikou původní lávky z konce 19. století. 

Jak při slavnostním otevření připomněla primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová, předchozí lávka byla dlouhá desetiletí uzavřená a opomíjená. „Jsem ráda, že už to neplatí. Myslím, že vynaložené finanční prostředky byly investicí významnou pro celou tuto lokalitu, pověst města a naše závazky vůči organizaci UNESCO.“

Obnova Goethovy lávky byla zahájena v červnu loňského roku. Nosná ocelová konstrukce byla silně zasažena korozí, proto bylo navrženo její odstranění. Po stavebních úpravách části opěr, říms a úložných prahů byla osazena nová ocelová konstrukce lávky. Most je 20 metrů dlouhý a 3,5 metru široký. Konstrukce včetně kovaného zábradlí a litinových bočnic s ozdobnými prvky vážící zhruba 20 tun byla na místo usazena letos v březnu. Nová lávka je replikou předchozí stavby.

„Obnovou lávky jsme se rozhodli přispět k celkové revitalizaci lokality kolem rekonstruovaných Císařských lázní. Jsme si totiž vědomi potenciálu této lávky, jejího významu jak z pohledu funkce, tak z pohledu estetického. Proto jsme nevolili jednoduchou, levnou stavbu, která by plnila pouze funkci spojnice obou břehů. S ohledem na význam a celkové vzezření lokality jsme vsadili na repliku, aby souzněla s okolím,“ uvedl při slavnostním otevření náměstek primátorky města Petr Bursík. „V nadcházejících týdnech a měsících bude lávka sloužit jako alternativní spojnice pro pěší mířící ke Grandhotelu Pupp, protože nás čeká kompletní rekonstrukce Festivalového mostu,“ dodal Petr Bursík.

Zdroj: MM Karlovy Vary