Karlovarský kraj kvůli tomu bude mít v daních výpadek asi čtvrt miliardy korun, „Pokles sdílených daní oproti roku předpokládáme v celkové výši zhruba 565 milionů korun, z toho dopad zrušení superhrubé mzdy jsme vyčíslili na 250 milionů korun,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jitka Čmoková.

Dodala, že zatím není možno říci, jaké projekty kvůli tomu bude muset kraj zastavit či omezit.

„Je to v kompetenci vedení kraje a podléhá to schvalování v orgánech kraje, tedy radě a zastupitelstvu. S ohledem na současný stav, kdy není ještě o složení rady rozhodnuto, nelze předjímat, jak bude rozhodnuto o prioritách,“ konstatovala Jitka Čmoková.

Pro Karlovy Vary by zatím zrušení superhrubé mzdy podle hodně hrubého odhadu mohlo znamenat minus 80 milionů korun. „Je možné, a Ministerstvo financí to tak predikuje, že částečně narostou příjmy města například z výnosu z DPH, je možné, že stát bude kompenzovat propady příjmů obcí,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Upozornila, že město ještě nemá schválený rozpočet na rok 2021, a proto nelze říci, které investiční akce se pozastaví nebo zruší. Po projednání v radě města v příštím týdnu o něm bude rozhodovat zastupitelstvo až 15. prosince. „Město plánuje i tak řadu investičních akcí a projektů financovat nebo předfinancovávat z úvěru, který si bere v reakci na výrazné propady příjmů v letošním roce i předpokládané propady v následujícím roce. Jde o úvěr do maximální výše 700 milionů korun na pokrytí finančních potřeb souvisejících s předfinancováním výdajů na investiční a rekonstrukční projekty v letech 2020 až 2023,“ konstatovala mluvčí magistrátu.

Cheb kvůli zrušení superhrubé mzdy přijde zhruba o 30 milionů korun. „Které projekty omezíme, musíme ještě posoudit i v kontextu propadu příjmů v důsledku 2. vlny epidemie,“ sdělil starosta Antonín Jalovec.

Finanční ztráty počítají také v Sokolově. „Ovlivní to především příjmovou kapitolu rozpočtu města v roce 2021, zejména pak co se týče nižšího výběru daní. Očekáváme pokles vybraných daňových příjmů ve výši – 25 milionů korun oproti očekávané skutečnosti jak skončí letošní rok 2020, mezi nimiž počítáme i propad 7,5 mil. Kč v dani z příjmů fyzických osob," sdělila starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Rozpočet příjmů v Sokolově je na 2021 naplánován na 546 milionů korun, oproti roku 2019 ve výši 669 milionů korun a schválenému rozpočtu na rok 2020 668 milionů korun.

„Budeme muset takříkajíc přemýšlet o každé koruně, kterou vydáme. Úsporná opatření se dotknou zejména provozních nákladů, ať již úřadu nebo městem zřizovaných organizací. Co nechceme omezovat, jsou kapitálové výdaje, tedy peníze investované z rozpočtu do rozvoje Sokolova," poznamenala Renata Oulehlová.