Poslední vlak projel po železniční vlečce do areálu bývalého závodu Škoda Ostrov před mnoha lety. Přesto bude muset vedení společnosti Škoda Holding investovat nemalé peníze do zabezpečení této spojnice. Podle Drážního úřadu totiž dopravní značení nesplňuje zákonné normy. „Železniční přejezdy a přechody silnic a místních komunikací s vlečkou nejsou ve většině označeny dopravními značkami upozorňujícími na křížení s železnicí,“ vytýká Drážní úřad majiteli vlečky.

Stávající světelná zabezpečovací zařízení jsou pak podle dobrozdání Drážního úřadu nefunkční, často i poškozená. Majitel vlečky, společnost Škoda Holding,mána nápravu současného stavu čas už jenom do konce června. „Nařízení Drážního úřadu se přizpůsobíme,“ říká Radanka Pistoriusová, mluvčí Škoda Holding, a.s. „Bezpečnostní opatření v tuto chvíli stojí firmu řádově dvacet tisíc korun,“ doplňuje. Společnost by se mohla z této povinnosti „vyvléct“ jedině za předpokladu, že požádá Drážní úřad bez zbytečného prodlení o zrušení vlečky. Podáním takové žádosti lze podle vyjádření úřadu považovat výzvu k napravení stávajícího stavu za bezpředmětnou.

Situaci ovšem podle Pistoriusové komplikuje skutečnost, že Škoda Holding v současné době jedná s několika investory, kteří by jen částečně využívaný areál bývalého závodu chtěli koupit. „Na výsledku jednání s případným novým majitelem ostrovského areálu závisí také zrušení nebo zachování vlečky,“ vysvětluje mluvčí společnosti. Vlečka z ostrovského vlakového nádraží do areálu podniku Škoda Ostrov sloužila jak k zásobování provozu, tak k transportu hotových trolejbusů k zákazníkům.

Dnes však spokojeně zarůstá trávou, mnohde i mladými stromy. „Nejjednodušší by bylo vlečku zrušit. Myslím si, že tudy už žádný vlak nikdy nepojede,“ hodnotí význam kdysi frekventované trati jeden z obyvatelů Ostrova, který si po ní dnes a denně zkracuje cestu do práce. Také motoristé jsou pro. Řada z nich má totiž v živé paměti nekonečné fronty aut u porouchaného výstražného zařízení vlečky.