Jak dalece se podaří naplnit včerejší šanci, kterou dostaly lázně Kyselka, ukáže až čas. Díky iniciativě Vladimíra Lažanského, který za sebou má již úspěšný projekt záchrany zámku v Chyši, vznikla obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka.

Do jejího vedení zasednou kromě Lažanského ještě Rudolf Mattoni a Alesandro Pasquale.

Podporu tomuto kroku dává i Pavel Ries z Asociace na záchranu památek, která dovedla celou kauzu až k veřejné diskuzi. „Pro mě osobně je pan Lažanský i pan Mattoni zárukou, že se v Kyselce něco pohne, je jen škoda, že tomu udělal dramatickou tečku Alesandro Pasquale, který mě nenechal na tiskové konferenci promluvit. Nevím, jestli by se vůbec takováto dohoda podařila bez naší práce a bez zájmu tisíců lidí, kteří podepsali petici na záchranu lázní," okomentoval celou situaci Ries.

Obecně prospěšná společnost je nakonec tvořena pěti zakladateli. Těmi jsou město Karlovy Vary, obec Kyselka, Vladimír Lažanský, Karlovarské minerální vody a společnost RIS, která vloží do neziskovky většinu objektů bývalých lázní. Dále dojde ke vkladu finančních prostředků ze strany Karlovarských minerálních vod ve výši dvacet milionů korun a pozemků, které přímo sousedí s budovami zchátralých lázní.

„Je to skutečně historický den. Nikdy se nám nepodařilo dosáhnout tak velkého přesvědčení, kdy jsme zajedno a soustředíme se na práci," popsal svůj pohled na věc Alesandro Pasquale.

K celému projektu se vyjádřil také Rudolf Mattoni, ten všechny přítomné pozdravil prostřednictvím filmového záznamu. „Značka Mattoni znamenala určitý styl a byla součástí úspěšné epochy a naším společným úkolem je pokusit se zchátralé lázně zachránit."

Mezi řečníky se vystřídala řada osobností, přítomná byla i náměstkyně ministryně kultury Anna Matoušková, senátor Jan Horník, Eva Valjentová z Karlovarského kraje a samozřejmě i starostka lázní Kyselka Petra Hoffmannová. Nechyběl ani Jiří Klsák, který zastupoval město Karlovy Vary.