Z důvodu šíření nákazy COVID-19 přistoupilo vedení NPÚ již v minulém týdnu k odložení zahájení turistické sezony 2020 na všech svých objektech.

Správa SHZ Bečov pak dle pokynů GnŘ NPÚ přistoupila k dalším organizačním opatřením a krokům tak, aby ochránila zdraví všech svých zaměstnanců a zajistila bezpečný chod svěřeného památkového objektu.

Dolní zámek se zahradami a okružní stezkou kolem hradu je nyní pro veřejnost až do odvolání uzavřen. V areálu však dále probíhají stavební a rekonstrukční práce související s obnovou Pluhovských domů, kde bude do konce roku 2020 vytvořena nová interaktivní expozice relikviáře svatého Maura, multifunkční sál, edukační učebny, prostory pro workshopy a nové návštěvnické centrum.

S generálním dodavatelem stavby, společností  Metrostav, a bezpečnostní službou SBS IVA byla dohodnuta dodatečná preventivní opatření. Mimo povinného nošení roušek a zvýšení hygienických opatření byl dnes zřízen v průjezdu zámku kontrolní bod, kterým musí všichni pracovníci stavby projít a podrobit se bezkontaktnímu měření teploty a dotazu, zda nepřišli do kontaktu s rizikovým prostředím či osobami. V případě podezření na nákazu budou tito pracovníci ztotožněni a umístěni do karanténního stanu na druhém zámeckém nádvoří a dále se bude postupovat dle pokynů hygienika.

Ilustrační foto.
Lázně bojují s nákazou, ale i se šířením internetových lží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrad a zámek Bečov představuje jedinečný soubor historických budov, z nichž nejvýznamnější je gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek. Od roku 2002 je zde trvale vystavována unikátní ostatková schránka – relikviář sv. Maura, který je spolu s korunovačními klenoty nejcennější zlatnickou památkou České republiky.V roce 2010 získal Projekt konzervace a prezentace Horního hradu v Bečově mezinárodní ocenění Europa Nostra. Hrad a zámek Bečov se specializuje na edukace pro širokou veřejnost a sportovně-kulturní vyžití. Také díky těmto aktivitám se stal v roce 2013 Fakultním objektem Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty. Na základě dlouhodobé příkladné spolupráce s HZS Karlovarského kraje a stálému zdokonalování protipožárního systému se bečovský zámek stal v roce 2018 modelovým pracovištěm HZS Karlovarského kraje.

Více informací a kontakty:

Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán hradu a zámku Bečov

Tel.: 606 666 423, e-mail: wizovsky.tomas@npu.cz

 

Ing. Tomáš Pospíšil, redaktor, PR, Územní památková správa v Praze

Tel.: 775 437 294, e-mail: pospisil.tomas@npu.cz

Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-becov.cz